[ Crypto102.com ] Khuyến nghị đầu tư: MIOTA ( IOTA) | Thế giới tiền kĩ thuật số

Giá đã bật lên từ đường xu hướng tăng và tiến lên phía trên đám mây. Nó cho chúng ta một cơ hội đầu tư mới. Các nhà đầu tư có thể đặt mua ở mức giá 4.35 USD và cắt lỗ ở mức giá 3.30 USD. Mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn là 5.5 USD và dài hạn có thể lên tới là 7 USD.Đường DMI hỗ trợ xu hướng đi lên. Nếu bạn không sử dụng Margin (vốn vay) thì bạn nên đầu tư 5% trong tổng số tiền mặt của bạn để mua nó.

Khuyen Nghi Dau Tu IOTA (2)

Tín hiệu giao dịch dựa trên biểu đồ Poloniex

Giá Coin: IOTA/ USD

Giá mua vào : 4.35 USD

Chốt lỗ : 3.30 USD

Mục tiêu lợi nhuận: 5.5 USD đến 7 USD

Người viết: Disclaimer

Nguồn: Hacked.com
Xuất bản: tapchibitcoin.vn