Xem thêm các mục được quan tâm nhiều nhất bởi bạn đọc Crypto102.com

Kiểm toán viên của chính phủ Trung Quốc cho rằng Blockchain có thể “là nơi” để lưu trữ dữ liệu hợp lý.

Trong một bài báo được công bố hôm thứ ba trên trang web của mình, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thảo luận về việc sử dụng Blockchain để giảm bớt tắc nghẽn của cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu hiện tại gây ra. Hiện nay, văn phòng chịu trách nhiệm về một lượng lớn dữ liệu, mà có thể được lưu trữ hiệu quả hơn trên một sổ cái phi tập trung.

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, là một trong 29 phòng ban nội các trong Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, kiểm tra tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến chính phủ, từ chi phí hành chính đến các chương trình công cộng cá nhân. Đồng thời cũng giám sát các văn phòng kiểm toán cấp tỉnh và thành phố có các ủy viên được chỉ định riêng.

Hình dung một hệ thống phi tập trung sẽ có mọi văn phòng địa phương và kiểm toán viên được công nhận như là một Node riêng lẻ, bài báo nói rằng một Blockchain có thể giảm khối lượng công việc của chính phủ trung ương trong khi vẫn đảm bảo một sổ kế toán có thể theo dõi được mọi giao dịch ở mọi cấp.

Tuy vẫn còn lý thuyết, nhưng bài viết đưa ra một hướng giải quyết cho một cơ quan chính phủ cấp nhà nước ở Trung Quốc về công nghệ Blockchain.

Theo bài báo, nhu cầu phân cấp (decentralized) bắt nguồn từ mô hình hoạt động hiện tại được thông qua bởi văn phòng trung ương, là bộ phận duy nhất lưu trữ mọi dữ liệu được báo cáo bởi các ủy viên của nó ở cấp tỉnh và thành phố.

“Vì văn phòng ở các cấp không lưu dữ liệu, nên Văn phòng Kiểm toán Quốc gia bị đưa vào tình huống mà bắt buộc phải liên tục mở rộng khả năng lưu trữ cả về phần mềm lẫn phần cứng, Văn phòng đã viết, kết luận:

“Khái niệm về Blockchain và công nghệ sẽ cung cấp cho chúng ta một cách giải quyết các vấn đề được đề cập ở trên.”

Theo coindesk


:point_right:

:point_right: http://crypto102.com
:point_right::point_right:
:point_right::point_right:
:point_right::point_right:
:point_right::point_right:
:point_right::point_right:

Nếu bạn thấy bài viết này có giá trị hãy VOTE nhé. Bạn có thể đánh giá tiêu chí bài viết theo : ý tưởng, nội dung, thiết kế để chúng tôi hoàn thiện tốt hơn ở các bài viết sau. Thanks.

Bạn có đồng ý với quan điểm của bài viết [Crypto102.com] Kiểm toán viên chính phủ Trung Quốc xem xét các giải pháp từ Blockchain | Thế giới tiền điện tử này không? Nếu không bạn vui lòng cho viết ý kiến khác của bạn ở mục Comment bên dưới.

Nhiều người đã đọc bài viết [Crypto102.com] Kiểm toán viên chính phủ Trung Quốc xem xét các giải pháp từ Blockchain | Thế giới tiền điện tử này và muốn đọc tiếp các bài viết khác, tuy nhiên chúng tôi đang thu thập thêm ý kiến để phục vụ bạn đọc tốt hơn, do đó bạn hay cho chúng tôi biết nội dung , chuyên mục nào bạn muốn có nhiều bài viết hơn nữa nhé để chúng tôi cải thiện nội dung trong tương lai.