Overstock.com chuyển tiếp Với Bán Token của nó

Overstock.com , nhà lãnh đạo thương mại điện tử đã chấp nhận bitcoin và trở thành công ty đầu tiên thu hút khách hàng thể chế có đủ năng lực trong một trái phiếu doanh nghiệp số, đã thông báo thời gian bán hàng tiếp theo cho các  mã cổ phiếu ưu đãi của tZERO . Phiếu mua hàng đã được mở rộng đến 5 giờ chiều EDT vào ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Overstock.com đã bắt đầu giai đoạn bán hàng tiếp theo cho các thẻ của nó sau khi đã huy động 100 triệu USD tiền bán hàng trước từ những người mua chiến lược với mức giá chiết khấu. Trong thời gian bán hàng tiếp theo, người mua sẽ yêu cầu quyền mua các thẻ an ninh tZERO, theo Các hiệp định đơn giản cho các khoản đầu tư tương lai (SAFE), với mức giá cố định là 10,00 đô la cho một token, tùy thuộc vào các khoản giảm giá và các nhượng bộ khác.

Khoảng 1.000 người mua

Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2018, tZERO đã tham gia vào SAFES đã thực hiện với khoảng 1.100 người mua với khoảng 114,6 triệu đô la, trong đó 100,6 triệu đô la đã được tài trợ bởi người mua.

tZERO lần đầu tiên bắt đầu chào bán vào ngày 18 tháng 12 năm 2017. Với thời gian bán hàng tiếp theo, tZERO đã ban hành một bản ghi nhớ bổ sung sửa đổi tư nhân thay thế cho tất cả các tài liệu chào bán trước đó. Các nhà đầu tư đã thực hiện một SAFE vào hoặc trước ngày 1 tháng 3, có thể hủy SAFE của họ và được hoàn lại toàn bộ khoản đầu tư của họ.

Biểu tượng token an toàn tZERO dự kiến ​​là TZRO, trong khi mã thông báo dự kiến ​​là ERC-20 hoặc tương thích tương đương.

Giá chào bán là 250 triệu USD và có thể tăng lên 300 triệu USD nếu có nhu cầu.

Nhà đầu tư Hoa Kỳ phải là nhà đầu tư được chứng nhận để có thể thực hiện SAFEs và tham gia vào giai đoạn bán hàng tiếp theo.

Cũng đọc: Overstock.com ra mắt cung cấp ‘cryptosecurity’ đầu tiên trên thế giới

Mô hình thị trường vốn mới

Ông Patrick M. Byrne , người sáng lập và CEO của Overstock, cho biết: “Việc mở cửa thời kỳ bán hàng tiếp theo là một bước tiến tới tạo ra một mô hình mới trên thị trường vốn thông qua công nghệ tiên tiến .

Startengine.com, một nền tảng công nghệ cho phép tZERO kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng một cách độc lập, và SaftLaunch sẽ tạo điều kiện cho kỳ bán hàng tiếp theo.

“Khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn bán hàng tiếp theo, chúng tôi đang tiến gần hơn tới các mục tiêu tài chính của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng một phần lợi nhuận của đợt chào bán để thúc đẩy kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn của chúng tôi để phát triển một hệ thống thương mại có khả năng kinh doanh các thẻ được xác định là chứng khoán theo luật chứng khoán của Mỹ “, ông Joseph Cammarata, chủ tịch tZERO nói.

Howard Marks, Giám đốc điều hành của StartEngine cho biết: “TZERO đang dẫn đường cho các thẻ an ninh, và chúng tôi tự hào để hỗ trợ họ.