fbpx

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 15Gaint N ra đời, trong hoàn cảnh hash cỡ 70k máy rồi, vậy nên số lượng 5k hay 10k máy ban đầu sẽ ko còn ảnh hưởng tới profit, sẽ ko có sự biến động khi 1 lượng máy được cắm lên.

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 15Con máy điện khá thấp 15 máy tương đương điện 1 máy L3+, phù hợp với tình hình giá điện phi mã hiện nay. Baikal vốn vẫn lợi thế nhẹ điện mà.

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 15Giá và lợi nhuận hợp lý, giá không quá cao, lợi nhuận hơn 20 usd cũng tạm ổn là khoảng 6 tháng hoàn vốn. Mức hợp lý hiện tại.

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 21🔜Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 21🔜Tóm lại con máy đáng để thử, bởi rủi ro không cao, lợi nhuận ổn. Đặc biệt sau dòng này ra khả năng tình trạng chiếm hash đào coin sẽ giảm, với lợi thế thuật toán Crypt25 vừa cổ vừa nổi tiếng thì có thể sẽ có 1 hệ sinh thái coin mới ra đờiAsic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 25Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 25Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 25

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 21🔜15 ngày nữa cầm trên tay nhé (30/3)

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 33Baikal cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà ra máy mới trong im lặng!

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 33Toàn thuật toán độc, lại sx số lượng máy hạn chế, không phá coin. Tham khảo vài coin lợi nhuận khá ổn với Giant N nhé!

Đặc biệt Baikal hiểu điện lực Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 37🤣Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 37🤣Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 37🤣Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 37🤣Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 37🤣
Máy kiểu gì mà có 60w, cắm ở nhà cũng được!
Điện kiểu này thì cứ mở 1 nhà xưởng Baikal là ấm, không lo lỗ điện!!!

Giá: 95 triệu gồm nguồn, cọc 50 triệu/máy
Bảo hành chính hãng 45 ngày!

=============

Baikal Giant N
Cryptonight: 20kH/s
Cryptonight-lite: 40kH/s
Power consumption: 60W

 

Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 47
Asic Baikal Giant N hàng nóng mới về tháng 03 2018 | thuật toán Cryptonight 49
More Stories
JOBS AT SPACEX BROWNSVILLE TX 57
JOBS AT SPACEX BROWNSVILLE TX
Sitemap