fbpx
Crypto News

Bitcoin: NBA Team Houston Rockets’ New Sponsorship Deal Pays Them in $BTC

American professional basketball team Houston Rockets has announced that thanks to it has signed a sponsorship deal with New York Digital Investment Group (NYDIG), a leading bitcoin company. According to the press release, which was issued by NYDIG on November 16, “as the Official Bitcoin Services Partner and Bitcoin Platform of the Houston Rockets, NYDIG […]

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap