fbpx
Cryptocurrencies

Cardano ($ADA) Stablecoin Hub Ardana to Build Bridge Between Cardano and Near Protocol

The future of the blockchain could be a multi-chain approach to networks, creating a master structure where transactions can be freely conducted across an entire ecosystem of chains. A new collaboration between Cardano ($ADA) and NEAR Protocol ($NEAR) is bringing this closer to life, with its infrastructure bridge. According to a press release shared with […]


Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap