bác nào kinh nghiệm cào nicehash cho em hỏi tý. Thằng Nicehash miner nó có 15 thuật toán, nó quảng cáo trên tool là : NiceHash Miner autoselects the most profitable algorithm for your GPU/CPU.
Nôm na là tool nó sẽ tự chọn cái thuật toán nào cào được nhiều tiền nhất để nó chạy.
Cả ngày nay em để trâu cào, đến lúc chiều kiểm tra thì thấy profit 1 ngày đc có hơn 6$ với thuật toán nist5.
Em mở setting bỏ hết các cái còn lại, chỉ để equihash với lyra2Rev thì estimate profit lập tức lên 10.xx $. Như vậy thằng Nicehash nó chém gió cái tool với mình à?
Bác nào kinh nghiệm chỉ dùm vụ này với
Cảm ơn các bác