fbpx
Crypto News

Đầu tư 1 tuần lãi 300 lần Kỳ tích này đến từ đâu Cơ hội cho bạn có còn không?

🔥BÁO CÁO TỶ SUẤT LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ – RADA WEEK #1 
BẠN CÓ THỂ LÃI BAO NHIÊU NẾU SỞ HỮU 1 #RIR CỦA #RADA?🔥
(English below)
Vừa rồi RADA đã cho ra mắt RIR – token tượng trưng cho quyền đầu tư cùng RADA từ vòng private sale của các dự án blockchain. Kể từ đó chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các anh em trong group thắc mắc rằng: Không biết liệu sở hữu RIR đầu tư cùng RADA thì có thể đem lại mức lợi nhuận bao nhiêu trên một khoản đầu tư (Return on Investment – #ROI).
👉Như anh em có thể thấy, trong infographic dưới đây là mức ROI của 9 dự án mà RADA đã nhận được quyền đầu tư từ vòng private sale. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến 2 dự án GameFi Thetan Arena ($THG) và Elemon ($ELMON) với mức ROI lần lượt là x174 và x370. 
🍿Giả sử rằng bạn có trong tay 1 RIR tương ứng với quyền đầu tư $100, và bạn lựa chọn đầu tư vào dự án Thetan Arena, thì hiện tại số tiền đó đã có thể nhân lên 174 lần, tương đương với $17.400. Và thậm chí nếu bạn lựa chọn Elemon cho khoản đầu tư của mình, bạn có thể thu về tới $37.000 😊😊😊
Những con số này thực sự biết nói!!!🚀🚀🚀
️🏆Làm sao để sở hữu RIR? 
✍️Cách 1: Bạn có thể đóng góp cho cộng đồng RADA qua các sự kiện mà RADA tổ chức, ví dụ như tham gia cuộc thi write-to-earn về Metaverse mới đây, bạn có thể nhận ngay 1 RIR với bài viết của mình. Link thể lệ cuộc thi: 
⚡Cách 2: Bạn có thể trở thành contributor cho cộng đồng RADA và nhận mức RIR xứng đáng với những đóng góp của mình vào việc kiến tạo một cộng đồng #DAO lớn mạnh.
Link đăng kí trở thành contributor: 
Hãy tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư cùng RADA nhé!!! 
🥰
“”
(English)
🔥RADA INVESTMENT – WEEK #1 REPORT
HOW MUCH CAN YOU EARN WITH 1 RIR?🔥 
RADA has recently launched RIR, a token that symbolizes the right to invest with RADA from the private sale round of blockchain projects. Since then, we have received a lot of questions from our members asking that they don’t know how much return on investment (ROI) can be owned by RIR.
👉As you guys can see, in the infographic below are the ROI levels of 9 projects that RADA has received investment rights from the private sale round. The most prominent of these are the two GameFi projects – Thetan Arena ($THG) and Elemon ($ELMON) with ROI levels of x174 and x370, respectively.
🍿Assuming you have 1 RIR that corresponds to the right to invest $100, and you choose to invest in Thetan Arena, that amount can now be multiplied 174 times, which is equivalent to $17,400. And even if you choose Elemon for your investment, you can rak in up to $37,000.
These numbers are really saying something!!!
🏆So, how do you own RIR?
✍️Option 1: You can join some RADA events, such as participating in a recent write-to-earn contest about Metaverse, you can immediately receive 1 RIR with your article. Link to the rules of the contest: 
⚡Option 2: You can become a contributor to the RADA community and get an RIR level worthy of your contribution to creating a strong DAO community. Link to register as a contributor: 
Join us now and you won't miss the opportunity to invest with RADA!!!
Back to top button
Sitemap