fbpx
Crypto News

Elrond ($EGLD) Sets Another New ATH Thanks to Maiar DEX Going Live, Up 1828% YTD

On Monday (November 22), three days after decentralized exchange (DEX) Maiar went live, the price of $EGLD, the native asset of layer one blockchain Elrond, recorded another new all-time high of $478.99 at 10:09 a.m. UTC. What Is Elrond? According to Elrond’s documentation, Elrond, the mainnet of which went live in 2018, is “a distributed […]

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap