fbpx
Cryptocurrencies

Impermanent Loss, Crypto’s Silent Killer, Threatens the Core Tenets of DeFi: Bancor

Zug, Switzerland, 22nd November, 2021, One of the original creators of DeFi is aiming to fix one of the industry’s most pressing problems. When Bancor launched the first-ever DeFi liquidity pool in 2017, the project’s founders saw a tragic flaw in their invention: That when a token rises in price, investors are prone to lose […]


Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap