fbpx
Cryptocurrencies

Justin Kan & Robin Chan’s Goat Capital together with A&T Capital Leads $8 Million Round for Crypto Mafia Wars

Singapore, Singapore, 22nd November, 2021, SYN CITY is the Mafia Metaverse built for the crypto era.  Co-founded by Roy Liu, ex-Head of Business and Marketing of TRON, and Mihai Pohontu, ex VP of Samsung and Disney, the project features a team of gaming and tech veterans from Disney, Ubisoft, Roblox, EA, Gameloft, Google, and Twitter, […]


Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap