Trộm gương thời tiền thuật toán là kiể này đây, một chiếc xe Ford Ranger bị trộm gương và để lại lời nhắn qua tờ giấy là chuộc đồ thì gửi Eth vào địa chỉ ví theo Qcode.

Trộm gương Ford Ranger đòi tiền chuộc bằng Qcode ví ETH 1