Litecoin

Hashrate của Litecoin đã giảm 70% kể từ khi Phần thưởng Khối giảm xuống còn 12,5 LTC mỗi Khối

Hashrate của Litecoin đã giảm 70% kể từ khi Phần thưởng Khối giảm xuống còn 12,5 LTC mỗi Khối

Hashrate trên mạng Litecoin đã giảm gần 70% từ khoảng 523 TH / S xuống còn 159 TH / s kể từ sự kiện giảm một nửa, điều này đã cắt giảm phần thưởng khối của nó xuống một nửa. Như CryptoGlobe đã báo cáo, việc chia đôi của Litecoin đã thấy phần thưởng khối giảm từ 25 LTC xuống 12,5 LTC mỗi khối . Halvings là các sự kiện được lên kế hoạch, mà trên mạng Litecoin xảy ra cứ sau 8.000 khối được khai thác. Khoản thanh toán LTC giảm cho mỗi khối dường như đã thấy các công ty khai thác ngừng tập trung vào Litecoin và chuyển sang các loại tiền điện tử có khả năng sinh lợi cao hơn tương thích với các máy khai thác ASIC được sử dụng trên mạng LTC. Nguồn: BitInfoCharts Giảm một nửa các sự kiện xảy ra khi một số loại tiền điện tử – như Bitcoin và Litecoin – được lập trình để giảm dần lượng tiền vào thị trường. Các khoản giảm giá này đảm bảo sự khan hiếm, vì cả LTC và BTC đều có nguồn cung tối đa các đồng tiền có thể khai thác. Một số nhà phân tích tin …
Back to top button
Sitemap