BTC, ETH, UMA, XAI, TAO, SUI những đồng coin cần chú ý

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích thị trường của BTC, ETH, UMA, XAI, TAO, SUI. Cùng bắt đầu nhé!

BTC: Bò đã thức giấc trong phiên giao dịch hôm nay, khi BTC và ETH đều tăng giá. XAI đã nổi lên như một hiện tượng, tăng hơn 150%1.

BTC là viết tắt của Bitcoin, đồng tiền ảo đầu tiên và lớn nhất thế giới, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto vào năm 20092. BTC là một loại tiền mã hóa, tức là nó được bảo mật bằng các thuật toán toán học phức tạp. BTC không có chủ sở hữu, không có ngân hàng trung ương, và không có chính phủ nào kiểm soát. BTC được giao dịch trên các sàn tiền ảo, nơi người dùng có thể mua và bán BTC bằng các loại tiền khác.

BTC đã có một phiên giao dịch khá tốt, với việc tăng 1,7% lên 48.500 đô la, phá vỡ mức kháng cự 47.000 đô la và đạt mức cao nhất trong tuần là 48.800 đô la3. BTC đang có xu hướng tăng trung hạn, và cần phải vượt qua mức 50.000 đô la để xác nhận sự đảo chiều xu hướng và tiến lên mức 52.000 đô la, mức cao nhất trong tháng 12. Nếu BTC bị giảm xuống dưới mức 46.000 đô la, nó có thể chạm mức 44.000 đô la, mức hỗ trợ quan trọng.

ETH: ETH là viết tắt của Ethereum, một nền tảng phi tập trung cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApps) và các hợp đồng thông minh (smart contracts) bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Solidity4. ETH cũng là tên của đồng tiền ảo được sử dụng để thanh toán các phí giao dịch và hoạt động trên nền tảng Ethereum. ETH là đồng tiền ảo lớn thứ hai thế giới sau BTC, với vốn hóa thị trường khoảng 470 tỷ đô la5.

ETH đã có một phiên giao dịch mạnh mẽ, với việc tăng 4,2% lên 4.100 đô la, đạt mức cao nhất trong hơn một tuần. ETH đang có xu hướng tăng ngắn hạn, và cần phải vượt qua mức 4.200 đô la để tiếp tục tăng giá và tiến lên mức 4.400 đô la, mức cao nhất trong tháng 12. Nếu ETH bị giảm xuống dưới mức 4.000 đô la, nó có thể chạm mức 3.800 đô la, mức hỗ trợ quan trọng.

UMA: UMA là viết tắt của Universal Market Access, một giao thức phi tập trung cho phép người dùng tạo ra các sản phẩm tài chính tự do và tùy biến trên blockchain6. UMA cũng là tên của đồng tiền ảo được sử dụng để quản lý và bảo mật giao thức. UMA cho phép người dùng tạo ra các loại sản phẩm tài chính như các tùy chọn, hợp đồng tương lai, và các chỉ số tổng hợp (synthetic indices) mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.

UMA đã không thể tận dụng được đà tăng của thị trường, và đã giảm 1,4% xuống còn 8,5 đô la7. UMA đang có xu hướng giảm ngắn hạn, và cần phải vượt qua mức 9 đô la để có thể hồi phục và tiến lên mức 10 đô la, mức kháng cự quan trọng. Nếu UMA bị giảm xuống dưới mức 8 đô la, nó có thể chạm mức 7 đô la, mức hỗ trợ quan trọng.

XAI: XAI là viết tắt của XAI Network, một nền tảng phi tập trung cho phép người dùng tạo ra các sản phẩm tài chính tổng hợp (synthetic assets) bằng cách sử dụng các thuật toán thông minh8. XAI cũng là tên của đồng tiền ảo được sử dụng để thanh toán các phí giao dịch và hoạt động trên nền tảng XAI. XAI cho phép người dùng tạo ra các loại sản phẩm tài chính như các loại tiền tệ, kim loại quý, hàng hóa, và các chỉ số chứng khoán mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.

XAI đã trở thành hiện tượng của thị trường, khi tăng hơn 150% lên 0,7 đô la9. XAI đang có xu hướng tăng mạnh, và cần phải vượt qua mức 0,8 đô la để tiếp tục tăng giá và tiến lên mức 1 đô la, mức mục tiêu lâu dài. Nếu XAI bị giảm xuống dưới mức 0,6 đô la, nó có thể chạm mức 0,5 đô la, mức hỗ trợ quan trọng.

TAO: TAO là viết tắt của Tao Network, một nền tảng phi tập trung cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng âm nhạc và nghệ thuật trên blockchain10. TAO cũng là tên của đồng tiền ảo được sử dụng để thanh toán các phí giao dịch và hoạt động trên nền tảng TAO. TAO cho phép người dùng tạo ra các loại ứng dụng như các dịch vụ phát trực tuyến, các nền tảng phân phối, và các thị trường nghệ thuật mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.

TAO đã tăng 6,7% lên 0,03 đô la11. TAO đang có xu hướng tăng ngắn hạn, và cần phải vượt qua mức 0,04 đô la để tiếp tục tăng giá và tiến lên mức 0,05 đô la, mức kháng cự quan trọng. Nếu TAO bị giảm xuống dưới mức 0,03 đô la, nó có thể chạm mức 0,02 đô la, mức hỗ trợ quan trọng.

SUI: SUI là viết tắt của SushiSwap, một giao thức phi tập trung cho phép người dùng trao đổi các loại tiền ả