Cách để trở thành một nhà đầu tư tài ba: hãy học hỏi từ những người thất bại

 

Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư tài ba, bạn có thể học hỏi từ những người thành công. Nhưng bạn cũng nên học hỏi từ những người thất bại. Bởi vì những người thất bại sẽ cho bạn biết những điều mà bạn không nên làm.

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tâm lý học tại Đại học Columbia, những người học hỏi từ những người thất bại có xu hướng đạt được kết quả tốt hơn những người học hỏi từ những người thành công. Điều này bởi vì những người thất bại sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cụ thể và hữu ích về những sai lầm mà họ đã mắc phải, và những cách để khắc phục chúng. Trong khi đó, những người thành công thường chỉ cung cấp cho bạn những thông tin chung chung và mơ hồ về những yếu tố mà họ cho là quan trọng, nhưng không thể giải thích được tại sao.

Ví dụ, nếu bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể học hỏi từ những người đã mất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Họ sẽ cho bạn biết những lỗi phổ biến mà họ đã gây ra, như mua vào khi giá cao, bán ra khi giá thấp, theo đuổi những xu hướng ngắn hạn, không có kế hoạch đầu tư rõ ràng, không phân bổ danh mục đầu tư hợp lý, không kiểm soát được cảm xúc, không chấp nhận được thua lỗ, và còn nhiều hơn nữa. Họ cũng sẽ cho bạn biết những cách để tránh những lỗi này, như nghiên cứu kỹ lưỡng về doanh nghiệp mà bạn muốn đầu tư, mua vào khi giá hợp lý, bán ra khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, theo dõi những xu hướng dài hạn, có một chiến lược đầu tư rõ ràng, phân bổ danh mục đầu tư theo mức độ rủi ro, kiểm soát được cảm xúc, chấp nhận được thua lỗ, và còn nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, nếu bạn học hỏi từ những người đã kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán, bạn có thể không nhận được nhiều thông tin hữu ích. Họ có thể chỉ cho bạn biết những điều mà họ nghĩ là quan trọng, nhưng không thể giải thích được tại sao. Họ có thể nói rằng họ đã đầu tư vào những cổ phiếu có tiềm năng, nhưng không nói rõ là họ đã phân tích những yếu tố nào để đánh giá tiềm năng đó. Họ có thể nói rằng họ đã đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị, nhưng không nói rõ là họ đã tính toán giá trị đó như thế nào. Họ có thể nói rằng họ đã đầu tư vào những cổ phiếu có tăng trưởng, nhưng không nói rõ là họ đã dự báo tăng trưởng đó dựa trên những dữ liệu nào. Họ có thể nói rằng họ đã đầu tư vào những cổ phiếu có ổn định, nhưng không nói rõ là họ đã đo lường ổn định đó bằng cách nào. Họ có thể nói rằng họ đã đầu tư vào những cổ phiếu có thanh khoản, nhưng không nói rõ là họ đã kiểm tra thanh khoản đó như thế nào. Và còn nhiều hơn nữa.

Đó là lý do tại sao bạn nên học hỏi từ những người thất bại, bởi vì họ sẽ cho bạn biết những gì mà bạn không nên làm, và những gì mà bạn nên làm. Bạn cũng nên học hỏi từ những người thành công, nhưng bạn không nên mù quáng bắt chước họ, mà phải hiểu được nguyên nhân và cơ chế của sự thành công đó. Bạn cũng nên tự học hỏi từ chính kinh nghiệm của mình, bởi vì không ai có thể hiểu được bạn và thị trường hơn bạn. Bạn cũng nên học hỏi từ những nguồn thông tin đáng tin cậy, như những sách, báo, tạp chí, website, podcast, video, và còn nhiều hơn nữa.

Đó là cách để trở thành một nhà đầu tư tài ba: hãy học hỏi từ những người thất bại, những người thành công, chính bản thân mình, và những nguồn thông tin đáng tin cậy. Hãy học hỏi không ngừng, và hãy đầu tư khôn ngoan!