Lưới vô cực – Infinity Grid Bot hay còn gọi là Rebalance có giới hạn

Tại sao bạn cần Infinity Grid

Infinity Grid Bot là  phiên bản cao cấp của Grid Trading Bot của chúng tôi. Với Infinity Grid Bot, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc giá vượt quá phạm vi giá lưới của bạn. Infinity Grid Bot giúp bạn “mua thấp và bán cao” 7 * 24 và đảm bảo tổng số tài sản không đổi trong khi giá tiếp tục tăng.

Cách sử dụng Lưới vô cực

Trước tiên, vui lòng đăng nhập vào pionex.com và tìm bot “Infinite Grid” ở bên phải trang.


Pionex cho phép người dùng chọn một trong hai tùy chọn cho Infinity Grid Bot của mình:  “Chiến lược AI”  hoặc  “Cài đặt thủ công” .

Nếu bạn chọn  “Sử dụng chiến lược AI” , Pionex AI Advisor sẽ gợi ý cho bạn một bộ tham số. Các thông số được tính toán từ việc kiểm tra lại dữ liệu thị trường trong 30 ngày qua. Bạn sẽ thấy “Giới hạn dưới” được đề xuất cho bot và “Lợi nhuận trên mỗi lưới” sẽ được cố định ở mức 0,6%. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng thanh trượt để chọn số tiền bạn muốn sử dụng cho Infinity Grid Bot.

Nếu bạn chọn  “ Cài đặt thủ công ” , bạn sẽ cần đặt 3 Thông số:  Giá thấp nhất, Lợi nhuận trên mỗi lưới  và  Tổng đầu tư .

 Giá  thấp nhất ”  đặt Đáy của phạm vi giá vô hạn của bạn. Bot của bạn cần nó để tính toán xem nó cần BTC và USDT theo tỷ lệ nào để bắt đầu hoạt động. Bot sẽ không giao dịch nếu giá giảm xuống dưới “Giá thấp nhất” của bạn.

“  Lợi nhuận trên mỗi lưới ” cho phép bạn chọn kích thước lưới của mình (Nhiều giao dịch có lợi nhuận nhỏ hoặc ít giao dịch nhưng có lợi nhuận lớn).

Cuối cùng,  “Tổng mức đầu tư”  cho phép bạn chọn số tiền bạn muốn đầu tư cho bot này.


Ví dụ về sử dụng Lưới vô cực

Giả sử bạn có 500 USDT và bạn muốn tạo Infinity Grid Bot cho BTC/USDT, trong khi giá hiện tại của Bitcoin là 10.000 USDT.

Đối với ví dụ trên, hãy sử dụng các Tham số sau:

 • Giá thấp nhất:  9.000 USDT
 • Lợi nhuận trên mỗi lưới:  1%
 • Tổng mức đầu tư:  500 USDT

Sau khi bắt đầu, bot sẽ mua một số BTC, giả sử với giá ~450 USDT. Nó sẽ giữ ~50 USDT trong trường hợp giá giảm, vì Giá thấp nhất thấp hơn giá hiện tại.

Sau đó, Bot sẽ đảm bảo số BTC mà bạn nắm giữ sẽ luôn có giá trị 450 USDT.

Trong ví dụ của chúng tôi điều đó có nghĩa là:

 • Khi giá tăng 1% và đạt 10.100 USDT. Giá trị BTC sẽ tăng lên 454,5 USDT
 • Nó sẽ bán một số BTC nên số BTC còn lại vẫn có giá trị 450 USDT. Bán 4,5 USDT BTC trong trường hợp này.
 • Vì vậy, giá trị BTC tính bằng USDT của bạn vẫn là 450 USDT.
 • Số USDT trong bot sẽ là 50 + 4,5 = 54,5 USDT

Khi giá tăng thêm một phần trăm nữa, nó sẽ bán lại một chút để giữ giá trị BTC của bạn ở mức 450 USDT. Vì vậy, bạn vẫn sẽ có BTC trị giá 450 USDT và hơn thế nữa là 60,05 USDT!

Một khi giá bắt đầu giảm trở lại, điều ngược lại sẽ xảy ra.

Tóm lại: Dù giá thế nào, Infinity Grid Bot sẽ đảm bảo giá trị BTC của bạn bằng USDT luôn giữ nguyên và với mỗi thay đổi, bạn sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.

Bot sẽ tiếp tục làm điều đó “vô tận”, miễn là giá vẫn cao hơn “Giá thấp nhất” của bạn.

Nghe có vẻ hay phải không?

Giới thiệu thông số Infinity Grid Bot

 • Đầu tư: Số tiền đầu tư để chạy bot
 • Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận lưới + Lợi nhuận chưa thực hiện
 • Lợi nhuận chưa thực hiện: (Giá mua trung bình theo giá hiện tại) * số lượng xu nắm giữ
 • Lợi nhuận lưới: Bot lưới mua thấp và bán cao và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá
 • Lưới hàng năm: [(Lợi nhuận lưới/đầu tư)/(Thời gian kéo dài/365)]*100%
 • Tổng số hàng năm: [(Tổng lợi nhuận/đầu tư)/(Thời gian kéo dài/365)]*100%

Khi nào nên bắt đầu với Infinity Grid

Khi giá hiện tại bắt đầu có xu hướng tăng là thời điểm tốt nhất, đặc biệt là khi bắt đầu thị trường tăng giá, việc chạy bot lưới vô cực sẽ trở thành vũ khí tuyệt vời để kiếm USDT, vì vậy bot lưới vô cực cũng rất đáng để nắm giữ. một thời gian dài.