Một tiêu chuẩn token mới trên mạng Bitcoin, có tên là BRC-20, và tác động của nó đến sự phát triển của Bitcoin và cộng đồng tiền ảo

BRC-20 là gì? Đó là một tiêu chuẩn token được đề xuất vào tháng 3 năm 2023 bởi một người dùng Twitter có biệt danh là @domodata[^1^][1]. Tiêu chuẩn này cho phép tạo ra các token tương tự như ERC-20 trên mạng Ethereum, nhưng không cần sử dụng hợp đồng thông minh. BRC-20 dựa trên lý thuyết Ordinal, một hệ thống đánh số duy nhất cho các satoshi, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin. Mỗi satoshi được gán một chỉ số riêng biệt, cho phép nó được “ghi” với nhiều loại nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và âm thanh. Những ghi chú này giúp cho việc lập chỉ mục và theo dõi các satoshi riêng lẻ. Tiêu chuẩn BRC-20 sử dụng định dạng JSON để ghi chú, bao gồm các hoạt động liên quan đến BRC-20, để tạo và chuyển các token trên mạng Bitcoin.

BRC-20 có gì đặc biệt? Đó là một tiêu chuẩn token mang tính đột phá, mở ra những khả năng mới cho Bitcoin, tăng cường tính linh hoạt và mở rộng phạm vi ứng dụng của nó để cạnh tranh với các nền tảng blockchain khác. BRC-20 cũng tận dụng các nâng cấp trước đó của mạng Bitcoin, như SegWit và Taproot, để tăng hiệu suất và bảo mật. BRC-20 đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà phát triển, được coi là một yếu tố chủ chốt trong sự tiến hóa của Bitcoin và cộng đồng tiền ảo.

BRC-20 có gặp phải những thách thức nào? Đó là một tiêu chuẩn token còn mới mẻ, chưa được thử nghiệm và kiểm tra đầy đủ. BRC-20 cũng gặp phải sự phản đối từ một số phần của cộng đồng Bitcoin, cho rằng nó làm mất đi tính đơn giản và tinh khiết của Bitcoin. Một sự kiện đáng chú ý là một nhà phát triển Bitcoin Core đã đánh dấu phương thức cho phép ghi chú Ordinal trên blockchain Bitcoin là một lỗ hổng mã nguồn chính thức[^2^][2]. BRC-20 cũng đòi hỏi các nhà đầu tư và nhà phát triển phải có kiến thức sâu rộng về Bitcoin và lý thuyết Ordinal, cũng như các công cụ hỗ trợ để tạo và quản lý các token.

Tóm lại, BRC-20 là một tiêu chuẩn token có tiềm năng lớn, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn trong thị trường hiện tại. BRC-20 cần phải được thử nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, cũng như được chấp nhận và hỗ trợ bởi cộng đồng Bitcoin. BRC-20 cũng cần phải tăng cường giáo dục và truyền thông để thu hút các nhà đầu tư và nhà phát triển mới. BRC-20 có thể mang lại lợi ích cao cho những người đầu tư dài hạn, nhưng cũng có thể gây ra rủi ro lớn cho những người đầu tư ngắn hạn. Hãy cẩn thận khi đầu tư vào BRC-20 và luôn theo dõi các chỉ số kỹ thuật.