Phân tích hàng ngày: BTC, ETH, UNI, IMX, CFX

Thị trường đã bắt đầu tuần với sự kiểm soát của phe gấu, thể hiện từ vốn hóa thị trường toàn cầu, đã giảm 1,4% so với 24 giờ trước đó, vì tổng vốn hóa ở mức 1,62 nghìn tỷ USD tính đến thời điểm báo chí. Chỉ số sợ hãi và tham lam là 55, do thị trường vẫn trung lập.

Phân tích giá bitcoin

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến hoạt động giảm giá nhẹ trong phiên hôm nay khi giá Bitcoin đứng ở mức 42,4 nghìn USD tính đến thời điểm báo chí, thể hiện mức giảm 1% trong 24 giờ qua để đưa mức bơm hàng tuần lên 2,4%. Khối lượng giao dịch của Bitcoin đã tăng 9,5% trong cùng kỳ lên mức 15 tỷ USD.

Phe bò j] đã giành lại được vị vua tiền điện tử, như một phân tích chuyên sâu về biểu đồ BTC/USD 24 giờ tiết lộ. Chỉ số sức mạnh tương đối hiện đang hướng tới mức 50, cho thấy đà tăng giá của BTC. Mặt khác, chỉ báo MACD đã chuyển sang vùng màu xanh lá cây, cho thấy hành động tăng giá đối với giá Bitcoin.

Biểu đồ BTC 1 ngày | Nguồn: TradingView

Phân tích giá Ethereum

Ethereum (ETH) cũng đã không đạt được mức tăng ngày hôm nay khi giá Ethereum đứng ở mức 2256 USD tính đến thời điểm báo chí, thể hiện mức giảm 1,3% trong 24 giờ qua khi mức giảm hàng tuần ở mức 6,3%. Khối lượng giao dịch đã tăng 18% lên 6,8 tỷ USD.

Phân tích chuyên sâu về biểu đồ ETH/USD cũng cho thấy phe bò đang giành lại quyền kiểm soát trên thị trường ETH, như được thể hiện qua chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối, hiện đang ở quỹ đạo phía bắc, cho thấy áp lực tăng giá đối với giá Ethereum. Mặt khác, chỉ báo MACD cũng đang chuyển sang vùng màu xanh lá cây, hỗ trợ triển vọng tăng giá cho giá Ethereum.

Biểu đồ ETH 1 ngày | Nguồn: TradingView

Phân tích giá Uniswap

Uniswap (UNI) hôm nay đang phải đối mặt với sự điều chỉnh khi giá Uniswap đứng ở mức 5,97 USD tính đến thời điểm báo chí, thể hiện mức giảm 0,9% trong 24 giờ qua khi mức giảm hàng tuần ở mức 4,7%. Khối lượng giao dịch đã tăng 25% lên 65 triệu USD.

Phân tích chuyên sâu về biểu đồ UNI/USD cho thấy phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát thị trường UNI, như được thể hiện qua chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối, hiện đang đi theo quỹ đạo phía nam, cho thấy áp lực giảm đối với giá Uniswap. Mặt khác, chỉ báo MACD đang chuyển sang vùng màu xanh lá cây, cho thấy triển vọng tăng giá của Uniswap.

Biểu đồ UNI 1 ngày | Nguồn: TradingView

Phân tích giá bất biến

Immutable (IMX) là cổ phiếu tăng giá khác của chúng tôi trong ngày khi giá Immutable đứng ở mức 1,4 USD tính đến thời điểm báo chí, thể hiện mức tăng 1,4% trong 24 giờ qua khi mức tăng hàng tuần ở mức 7,3%. Khối lượng giao dịch đã tăng 24% lên 58 triệu USD.

Phân tích chuyên sâu về biểu đồ IMX/USDT cho thấy phe bò đang kiểm soát thị trường IMX, như được thể hiện bằng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối, hiện đang ở quỹ đạo phía bắc, cho thấy áp lực giảm đối với giá Bất biến. Mặt khác, các chỉ báo MACD nằm trong vùng màu xanh lá cây, cho thấy triển vọng tăng giá đối với Giá Bất biến.

Biểu đồ IMX 1 ngày | Nguồn: TradingView

Phân tích giá hợp lưu

Conflux (CFX) hôm nay đang phải đối mặt với sự điều chỉnh khi giá Conflux đứng ở mức 0,23 USD tính đến thời điểm viết bài, thể hiện mức tăng 10% trong 24 giờ qua khi mức giảm hàng tuần ở mức 33%. Khối lượng giao dịch đã tăng 5,5% lên 149 triệu USD.

Phân tích chuyên sâu về biểu đồ CFX/USDT cho thấy phe bò đang kiểm soát thị trường CMX, như được thể hiện bằng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối, hiện đang ở quỹ đạo phía bắc, cho thấy áp lực giảm đối với giá Conflux. Mặt khác, chỉ báo MACD là vùng màu xanh lục, cho thấy triển vọng tăng giá của giá Conflux.

Biểu đồ 1 ngày của CFX | Nguồn: TradingView