Các thợ đào Bitcoin liệu có lỗ trong năm 2024?


Đào Bitcoin có lãi hay lỗ vào năm 2024?

 • Đào Bitcoin có thể mang lại cho bạn ít nhất 1 USD đến 42 USD hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Vì vậy, hoạt động này vẫn có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn đầu tư vào một thiết bị đào mạnh mẽ. Bạn phải có thiết bị đào Bitcoin tốt nhất và kết hợp nó với phần mềm đào Bitcoin tốt nhất để đảm bảo rằng hoạt động đào của bạn sẽ có lợi1.
 • Tuy nhiên, việc đào Bitcoin cũng có thể gặp nhiều rủi ro và khó khăn, đặc biệt là sau khi sự kiện cắt giảm nửa lượng Bitcoin tiếp theo xảy ra vào năm 2024. Sự kiện này sẽ làm giảm phần thưởng mà các thợ đào Bitcoin nhận được cho việc xác nhận một khối giao dịch từ 6,25 xuống còn 3,125 Bitcoin, ảnh hưởng đến doanh thu từ việc đào2.
 • Để xem liệu việc đào Bitcoin có lãi hay lỗ sau khi cắt giảm nửa lượng vào năm 2024, chúng tôi đã xem xét một số yếu tố và điều kiện quan trọng, bao gồm:
  • Giá Bitcoin: Giá của Bitcoin ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời của việc đào Bitcoin. Nó có thể có những thay đổi, nhưng cho phân tích này, chúng tôi xem xét giá thị trường hiện tại vào ngày 16/1, là khoảng 43.000 USD.
  • Thông số kỹ thuật của thiết bị đào: Mẫu: Whatsminer M53S++, một lựa chọn phổ biến trong số các thợ đào BTC. Công suất băm: 320 TH/s, chỉ ra sức mạnh đào của thiết bị. Tiêu thụ điện năng: 7.040 W (hoặc 7,04 kW), là một yếu tố quan trọng trong việc xác định chi phí điện năng của việc đào Bitcoin. Chi phí mua thiết bị đào: 6.400 USD.
  • Chi phí điện năng: Một khoản chi phí định kỳ lớn trong việc đào BTC. Chúng tôi sử dụng mức giá trung bình tại Mỹ, là 16,21 cent mỗi kWh.
  • Phần thưởng khối: Sau khi cắt giảm nửa lượng Bitcoin vào năm 2024, phần thưởng khối sẽ là 3,125 BTC, bằng một nửa của phần thưởng hiện tại, ảnh hưởng đến doanh thu từ việc đào.
  • Chi phí vận hành và bảo trì hàng năm: Đây có thể bao gồm sửa chữa, giải pháp kiểm soát khí hậu, đảm bảo kết nối hiệu quả với một nhà cung cấp internet nhanh và đáng tin cậy, và sắp xếp nhân viên nếu bạn chọn không giám sát nó cá nhân. Để đơn giản, hãy giả sử nó là 20% của tổng chi phí.
  • Tổng công suất băm của mạng lưới: Công suất băm vào năm 2024 có thể chứng kiến một sự giảm đáng kể khi các thợ đào nhỏ tắt các thiết bị đào của họ sau sự kiện cắt giảm nửa lượng. Tuy nhiên, các nhà phân tích ngành dự đoán một sự tăng trưởng tiềm năng của công suất băm vào cuối năm. Chúng tôi lấy một ước tính 529 EH/s tính đến ngày 16/1.
  • Khối được đào hàng năm: Bitcoin được thiết kế để đào 144 khối mỗi ngày, tương đương với 52.560 khối mỗi năm.
 • Dựa trên các yếu tố và điều kiện trên, chúng tôi đã thực hiện một số phép tính đơn giản để ước lượng chi phí, doanh thu, lợi nhuận hoặc lỗ hàng năm của việc đào Bitcoin vào năm 2024. Kết quả như sau:
  • Phần 1: Tính chi phí điện năng hàng năm
   Mô tả Giá trị
   Tiêu thụ điện năng của thiết bị đào (kW) (A) 7,04 kW
   Chi phí điện năng mỗi kWh (USD) (B) 0,1621 USD
   Giờ trong một ngày © 24
   Ngày trong một năm (D) 365
   Chi phí điện năng hàng năm (USD) (AxBxCxD) 9.996,77 USD
  • Phần 2: Tính doanh thu đào Bitcoin hàng năm
   Mô tả Giá trị
   Tổng công suất băm của mạng lưới (EH/s) (A) 700 EH/s
   Công suất băm của thiết bị đào (TH/s) (B) 320 TH/s
   Tỷ lệ công suất băm của thiết bị đào so với mạng lưới © = (A/B) 0,0000457%
   Tổng số khối mỗi năm (D) 52.704 (366 ngày)
   Số khối của thiết bị đào mỗi năm (E) = (CxD) 0,0241
   Phần thưởng khối (BTC) (F) 3,125 BTC
   Doanh thu đào Bitcoin hàng năm (BTC) (G) = (ExF) 0,0753 BTC
   Doanh thu đào Bitcoin hàng năm (USD) (H) = (GxI) 3.237,9 USD (giả sử giá Bitcoin là 43.000 USD)
  • Phần 3: Tính tổng chi phí hàng năm
   Mô tả Giá trị
   Chi phí mua thiết bị đào (USD) (A) 6.400 USD
   Chi phí điện năng hàng năm (USD) (B) 9.996,77 USD
   Chi phí vận hành và bảo trì hàng năm (USD) © = (A+B)x0,2 3.279,35 USD
   Tổng chi phí hàng năm (USD) (D) = (A+B+C) 19.676,12 USD
  • Phần 4: Tính lợi nhuận hoặc lỗ hàng năm
   Mô tả Giá trị
   Doanh thu đào Bitcoin hàng năm (USD) (A) 3.