GÓI MARGIN ĐẶC BIỆT CỦA SSI: TẬN DỤNG LÃI VAY, 7 NGÀY MIỄN LÃI

 

Đánh giá tiềm năng, nhu cầu thị trường và mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng, SSI chúng em xin giới thiệu với quý nhà đầu tư chương trình

 

“Tận dụng vốn vay, 7 ngày miễn lãi”

 

với nguồn vốn 1000 tỷ từ Thứ Hai, ngày 15/08/2022 với các thông tin như sau:

1. Nội dung chương trình:

Nhà đầu tư tham gia chương trình sẽ được hưởng lãi suất 0%/năm trong 7 ngày đầu kể từ ngày mua T0, từ ngày thứ 8 trở đi, khách hàng được áp dụng lãi suất 14.5%/năm. Nguồn vốn cho chương trình là 1000 tỷ đồng.

 

2. Điều kiện tham gia chương trình

  • Chương trình dành cho khách hàng có Môi giới tư vấn
  • Dư nợ tối đa của tài khoản không vượt quá 03 tỷ đồng/tài khoản.
  • Trong trường hợp Khách hàng muốn kết thúc chương trình trước thời hạn, toàn bộ dư nợ hiện chưa hoàn tất thanh toán sẽ áp dụng lãi suất theo chính sách lãi suất hiện hành.
  • Thời hạn chương trình từ 15/08/2022 và có thể kết thúc nếu dùng hết nguồn vốn 1000 tỷ VND được cấp hoặc có chương trình khác thay thế từ SSI.
  • Chương trình này không áp dụng với các khách hàng đã tham gia các chương trình lãi suất ưu đãi khác chạy cùng một thời điểm.
  • Khách hàng thay đổi loại hình quản lý tài khoản sang không có MG tư vấn sẽ được hiểu tự động Hủy đăng ký chương trình và quay về chính sách lãi suất đại trà

3. Hướng dẫn đăng ký/hủy đăng ký tham gia chương trình

  • Nhà đầu tư đăng ký tham gia chương trình qua các kênh: qua MG đang quản lý TK/ tại quầy/ qua CC/ Email/ GDTT
  • DVKH/CSKH/CC tiếp nhận yêu cầu đăng ký của nhà đầu tư và xác nhận đề nghị đăng ký của nhà đầu tư sau đó nhập thông tin đăng ký của nhà đầu tư  lên cổng thông tin của QTKH

4. Ví dụ ưu việt của Gói miễn lãi 7%:

Để Quý Nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chương trình “Tận dụng vốn vay, 7 ngày miễn lãi”, em xin gửi Quý Nhà đầu tư tham khảo bảng tính phí dành cho nhà đầu tư như sau:

 

Khách hàng A đang hưởng lãi suất đại trà 12%/năm (0.033%/ngày) sau đó đăng ký chương trình T+7: 

 

1) Bảng tính tham khảo cho khách hàng A theo mức LS đại trà 12%/năm, miễn lãi 2 ngày đầu: 

2) Bảng tính tham khảo cho khách hàng A theo chương trình “Tận dụng vốn vay – 7 ngày miễn lãi” như sau:

Theo đó, khách hàng tham gia chương trình T+7 sẽ được hưởng ưu đãi về phí margin giảm tới 60% so với phương án thông thường.