fbpx
Cryptocurrencies

Biden Renominates Powell as Fed Chair, Appoints Brainard Vice Chair

Biden Renominates Powell as Fed Chair, Appoints Brainard Vice Chair
Federal Reserve Chair Jerome Powell’s “success” in steering the U.S. economy during the pandemic has led President Joe Biden to renominate him as the next Fed chair, according to a White House statement.

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap