fbpx
Crypto News

METAVERSE LÀ GÌ? Nếu bạn chưa xem phim Avatar – thì xem ngay đi nhé!

# **METAVERSE LÀ GÌ?**
#radathon2 #metaverse #TheParallel
🎬 Nếu bạn chưa xem phim Avatar – thì xem ngay đi nhé!
Bộ phim sẽ giúp bạn hiểu hơn về **khái niệm Metaverse** – cũng như **công nghệ AR & VR** – hai công nghệ chính tạo nên vũ trụ Metaverse.
Trong phim Avatar, con người sẽ **khám phá thế giới Pandora** bằng cách mô phỏng thực tế qua cơ thể & tâm trí của Na’vi (một giống loài ngoài hành tinh trong phim).
Bộ phim cũng giả định về một tương lai – khi mà con người có thể dùng các **Avatar riêng của bản thân** – để tương tác với nhau tại một chiều không gian khác.
✅ Đó là cách hiểu chính xác nhất về Metaverse!

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap