All posts by Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.

Biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu HDB, chúng ta có thể tạm chia diễn biến giá của HDB từ khi niêm yết thành thành 3 giai đoạn chính

HDBank là một trong những mã cổ phiếu bluechip lớn của thị trường với giá trị vốn hóa hiện tại hơn 40,000 tỷ đồng. Cổ phiếu HDB đã trải qua nhiều biến động với các đợt tăng giảm kéo dài và có biên độ lớn, hiện tại cổ phiếu HDB đang được giao dịch ở vùng giá giảm hơn 40% so với đỉnh vào cuối năm 2021.

Vậy nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu HDB trong các phiên biến động mạnh thì sẽ cho kết quả như thế nào trong ngắn hạn? Bài viết dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư trả lời câu hỏi này dựa trên dữ liệu lịch sử của cổ phiếu HDB từ khi niêm yết (tháng 1/2018) tới nay.
image.png
Nhìn vào Hình 1 –  Biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu HDB, chúng ta có thể tạm chia diễn biến giá của HDB từ khi niêm yết thành thành 3 giai đoạn chính:
–        Giai đoạn 1 từ tháng 1/2018 tới 4/2020: giá cổ phiếu giảm mạnh từ vùng 16,000 đ/cp xuống còn 6,000 đ/cp (giảm hơn 60%);
–        Giai đoạn 2 từ tháng 4/2020 tới tháng 12/2021: giá cổ phiếu tăng mạnh từ 6,000 đ/cp lên vùng 27,000 đ/cp (tăng hơn 400%); và
–        Giai đoạn 3 từ tháng 12/2021 tới nay: giá cổ phiếu giảm mạnh và đang được giao dịch tại vùng giá 16,000 đ/cp (giảm ~ 50%)
image.png
Hình 2 cho thấy trong phần lớn các phiên giao dịch, cổ phiếu HDB sẽ dao động chủ yếu trong khoảng biên độ từ -3% đến 3% so với giá tham chiếu; tuy nhiên cũng sẽ có những phiên giao dịch có biên độ biến động lớn từ 3% trở lên.
Bài nghiên cứu đã thống kê tất cả các phiên giao dịch của HDB từ khi niêm yết đến nay và ghi nhận hành động MUA cổ phiếu khi giá giảm mạnh (trên 3%, 4%, 5% và 6%) hay tăng mạnh (trên 3%, 4%, 5% và 6%) so với giá trị tham chiếu trong ngày.
Hành động MUA sẽ dẫn đến tỷ suất lợi nhuận đầu tư sau đó tại mức giá đóng cửa các phiên T+1, T+2, T+3, T+5, T+7, T+10. Kết quả thống kê dưới đây chỉ ra Xác suất lãi, Lợi nhuận trung bình và Tỉ số lợi nhuận trên rủi ro (Risk Reward Ratio) trong tất cả hành động MUA.
image.png
Xác suất lãi: xác suất tăng giá sau các khung thời gian từ T+1 đến T+10
Lợi nhuận trung bình: lợi nhuận trung bình của hành động MUA (bao gồm các giao dịch lãi và lỗ) sau các khung thời gian
Tỉ số lợi nhuận trên rủi ro (Risk Reward Ratio –  RR Ratio ) được tính bằng: Lợi nhuận trung bình các giao dịch lãi / Lỗ trung bình của các giao dịch thua lỗ
Kết quả từ Hình 3 cho thấy:
–        Xác suất có lãi cao hơn xác suất lỗ trong phần lớn các khung thời gian (đa số xác suất có lãi > 50%). Ngoài ra, xác suất có lãi sẽ tăng cao đối với các phiên biến động mạnh >5% (cả chiều tăng và giảm).
–        Các giao dịch MUA đều có lãi (lợi nhuận trung bình >0%) và có xu hướng tăng khi phiên giao dịch có biến động lớn.
–        Nếu xét thêm yếu tố rủi ro, nhà đầu tư chỉ nên chú ý vào các giao dịch có Tỉ số lợi nhuận trên rủi ro (R-R Ratio) cao hơn 100%; kết quả hình 3 đã gợi ý các phiên tăng từ 5% trở lên với khung thời gian cho tỉ số này cao nhất. Tuy nhiên, lợi nhuận trung bình sau 5 – 10 phiên chỉ ở mức 2% -3% trong bối cảnh cổ phiếu đã tăng nóng trên 5% trong phiên T+0 là tương đối rủi ro.
Kết luận: với các phân tích ở trên và quan điểm cá nhân của tôi
–        Trong ngắn hạn, cổ phiếu HDB thường có xu hướng tăng giá ngay sau các phiên có biến động lớn. Nhà đầu tư khi mua cổ phiếu HDB vào những phiên tăng hoặc giảm trên 5% sẽ thường có lợi nhuận trong ngắn hạn (1-7 phiên giao dịch) với xác xuất tương đối cao.
–        Tuy nhiên, xem xét thêm khía cạnh rủi ro, chiến lược này chưa phù hợp do lợi nhuận đem lại chưa đủ cao để bù đắp lại mức độ tăng “nóng” trong phiên T+0 và các rủi ro khác có thể phát sinh.
–       Thực tế cho thấy các hoạt động giao dịch ngắn hạn luôn ẩn chứa rủi ro; nhà đầu tư cần chú ý thêm nền tảng cở bản của doanh nghiệp cũng như quan sát cẩn trọng điều kiện thị trường và phân tích kỹ thuật trước khi đưa ra quyết định đầu tư cho chính mình.

Điều khoản clb iWealth CLUB Techcombank invest có hiệu lực từ th5 2020

Mua iBondPrix-NVLB2123012 – 1,000 1500 ty Trai phieu Novaland

ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU QUA CHƯƠNG TRÌNH MÔI GIỚI ICONNECT

 

Trái phiếu : NVLB2123012
Số lượng trái phiếu đăng ký mua : 1,000 Trái Phiếu
Thời gian mua : Trong khoảng thời gian 11/01/2023 – 13/01/2023
Đơn giá mua (VND/Trái phiếu) : Đơn giá cao nhất tương ứng từng ngày mua (ngày giao dịch), cụ thể như sau

Ngày mua Đơn giá
11/01/2023 93,375
12/01/2023 93,432
13/01/2023 93,488
Phí giao dịch : 0.150% giá mua
Tổng tiền đầu tư cao nhất : 93,628,232 VND

(bằng chữ Chín mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn hai trăm ba mươi hai  đến Chín mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn hai trăm ba mươi hai đồng Việt Nam)

Lãi Suất Đầu Tư Dự Kiến (*) (chưa bao gồm tái đầu tư trái tức) (%/năm) : Lãi suất đầu tư thấp nhất tương ứng từng ngày mua (ngày giao dịch), cụ thể như sau

Ngày mua Lãi suất đầu tư
11/01/2023 24.89%
12/01/2023 24.89%
13/01/2023 24.89%
Lãi Suất Đầu Tư Dự Kiến (*) (đã bao gồm tái đầu tư trái tức) (%/năm) : Lãi suất đầu tư thấp nhất tương ứng từng ngày mua (ngày giao dịch), cụ thể như sau:

Ngày mua Lãi suất đầu tư
11/01/2023 25.00%
12/01/2023 25.00%
13/01/2023 25.00%

 

(*) Lãi suất đầu tư dự kiến: được tính toán trên cơ sở giả định (i) Tổ chức phát hành thanh toán đúng hạn, đủ gốc, trái tức của trái phiếu; (ii) coupon của các kỳ chưa xác định lãi suất được giả định như nêu tại Chi tiết dòng tiền, (iii) lãi suất tái đầu tư trái tức như nêu tại Chi tiết dòng tiền. 

 

THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU GIAO DỊCH

 

Trái phiếu : NVLB2123012
Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Ngày phát hành : 20/01/2022
Ngày đáo hạn : 20/07/2023
Mệnh giá : 100,000 VND/Trái Phiếu
Trái tức (coupon) : LS cố định kết hợp thả nổi: (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 9,5% (chín phẩy năm phần trăm)/năm; và (b) Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi còn lại: bằng tổng của 3,28% (ba phẩy hai mươi tám phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.
Thanh toán gốc, lãi : Thanh toán lãi vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. Thanh toán gốc vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trong đó: “Ngày Thanh Toán Lãi”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là (i) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan.

Chỉ những người sở hữu trái phiếu có tên trong sổ đăng ký trái chủ tại thời điểm chốt danh sách nhận gốc, lãi cho một lần thanh toán mới được nhận tiền của lần thanh toán đó.

Loại trái phiếu : Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
Tài sản bảo đảm : • Cổ phần NVL thuộc Công ty cổ phẩn Novagroup, bao gồm (i) cổ phần thế chấp ban đầu là 26.052.419 cổ phần và (ii) cổ tức phát sinh từ cổ phần thế chấp ban đầu là 8.076.249 cổ phần • Cổ phần NLV thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Diamond Properties, bao gồm: (i) cổ phần thế chấp ban đầu là 4.947.581 cổ phần và (ii) cổ tức phát sinh từ cổ phần thế chấp ban đầu là 1.533.750 cổ phần
Mua lại trước hạn : Tổ chức Niêm yết được phép mua lại toàn bộ hoặc 1 phần số Trái phiếu đang lưu hành và để tránh nhầm lẫn, Người sở hữu Trái phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ) hoặc không bán lại số Trái phiếu được chào mua của mình cho Tổ chức Niêm yết khi nhận được chào mua như vậy
Trạng thái trái phiếu : Niêm yết
Mã chứng khoán niêm yết : NVL122001

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

THEO CHƯƠNG TRÌNH ICONNECT

 

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ tìm mua trái phiếu với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS), Khách Hàng thừa nhận đã hiểu và chấp nhận ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện về Giao dịch Trái phiếu này (“Các Điều Khoản và Điều Kiện”).

Các Điều Khoản và Điều Kiện này kèm theo và không tách rời với Đăng ký mua trái phiếu được Khách Hàng đăng ký theo phương thức trực tuyến (“Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến”).

 

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
 2. Các từ và thuật ngữ viết hoa sẽ được hiểu theo nghĩa đã xác định tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến, trừ khi được quy định khác đi tại Các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 3. Chương Trình iConnectlà chương trình trong đó Khách Hàng đăng ký mua trái phiếu và TCBS sẽ tìm Bên Bán trái phiếu (là các khách hàng khác, có thể bao gồm cả TCBS) để chuyển nhượng trái phiếu cho Khách Hàng. Việc chuyển nhượng có thể trực tiếp từ Bên Bán trái phiếu với Khách Hàng hoặc TCBS mua trái phiếu từ Bên Bán rồi chuyển nhượng cho Khách hàng.

3            Phí Giao Dịch là (i) phí  Khách Hàng phải trả TCBS để khớp lệnh chuyển nhượng trái phiếu thông qua sở giao dịch chứng khoán, áp dụng với các trái phiếu niêm yết; hoặc (ii) phí môi giới tìm mua trái phiếu Khách Hàng trả TCBS và/hoặc phí chuyển nhượng Khách Hàng phải trả cho tổ chức thực hiện việc đăng ký đối với Trái Phiếu để nhận chuyển nhượng trái phiếu, áp dụng với trái phiếu chưa niêm yết. Phí Giao Dịch như được xác định tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến.

 1. Trái tức (còn gọi là coupon hoặc lãi trái phiếu)là khoản lãi của trái phiếu do tổ chức phát hành thanh toán, được tính trước thuế thu nhập cá nhân và tính trên mệnh giá trái phiếu. Mức lãi suất trái tức và cách tính lãi trái tức theo quy định của trái phiếu khi phát hành.
 2. Tái đầu tư trái tứclà việc tiếp tục đầu tư khoản trái tức nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu (ví dụ như việc gửi tiết kiệm khoản trái tức nhận được, hay tham gia chương trình Trái Tức Sinh Lời của TCBS) cho đến ngày đáo hạn trái phiếu.
 3. Lãi suất đầu tưlà lãi suất đầu tư trái phiếu (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách Hàng là cá nhân) Khách Hàng đạt được nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn, tính theo %/năm/tổng tiền đầu tư trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

Lãi suất đầu tư có 2 thông số thể hiện: Lãi suất đầu tư (chưa bao gồm tái đầu tư trái tức); Lãi suất đầu tư (đã bao gồm tái đầu tư trái tức).

(i)             Lãi suất đầu tư (chưa bao gồm tái đầu tư trái tức) là lãi suất đầu tư chỉ tính trên dòng tiền nhận được từ tổ chức phát hành trong thời gian nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn.

(ii)            Lãi suất đầu tư (đã bao gồm tái đầu tư trái tức) là lãi suất đầu tư có tính thêm khoản lãi tái đầu tư từ các dòng tiền nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu. Lãi suất này nhằm giúp Khách hàng dễ so sánh với lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.

Lãi suất đầu tư của Khách Hàng được tính toán trên cơ sở giả định (i) Tổ chức phát hành thanh toán đúng hạn, đủ gốc, trái tức của trái phiếu; (ii) trái tức của các kỳ chưa xác định lãi suất được giả định như nêu tại Chi tiết dòng tiền, (iii) lãi suất tái đầu tư trái tức như nêu tại Chi tiết dòng tiền.

Lãi suất đầu tư được xác định như sau:

  B + C + D + E – A   365
R= _____________________________ x ___________
  A   T

Trong đó:

R: Lãi suất đầu tư (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách Hàng là cá nhân) được tính theo %/năm/tổng tiền đầu tư trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

A: Tổng tiền đầu tư là tổng số tiền Khách Hàng đã bỏ ra để mua trái phiếu và được xác định bằng tổng giá mua và phí giao dịch.

B: Tổng mệnh giá trái phiếu Khách Hàng nhận được khi Trái Phiếu đáo hạn.

C: Trái tức trái phiếu Khách Hàng nhận được (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách Hàng là cá nhân).

D: Các khoản điều chỉnh giảm giá theo hợp đồng Khách Hàng nhận được trong thời gian chờ chuyển nhượng trái phiếu.

E: Số tiền lãi từ tái đầu tư trái tức, các khoản điều chỉnh giảm giá theo hợp đồng trong thời gian nắm giữ trái phiếu. Tham số này chỉ sử dụng trong công thức tính Lãi Suất Đầu Tư đã bao gồm tái đầu tư trái tức.

T: Số ngày đầu tư tính từ Ngày Giao Dịch đến ngày đáo hạn Trái Phiếu.

 1. Ngày Giao Dịch là ngày mua trái phiếu nằm trong khoảng Thời Gian Mua do Khách Hàng đăng ký và thỏa thuận thống nhất với Bên Bán. Với trái phiếu niêm yết, Ngày Giao Dịch chính là ngày đặt lệnh để chuyển nhượng trái phiếu.
 2. Tình trạng của trái phiếu được nêu cụ thể tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến và sẽ thuộc một trong các hình thức:

(i)             chưa niêm yết (OTC);

(ii)            niêm yết; và

(iii)           đang hạn chế chuyển nhượng để Tổ Chức Phát Hành làm thủ tục niêm yết.

 1. Việc thông báo của TCBS cho Khách Hàng nêu tại bản Các Điều Khoản và Điều Kiện này được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp một số phương thức, bao gồm: (i) hệ thống của TCBS gửi thông báo tới Tài Khoản Chứng Khoán dưới hình thức một thông báo độc lập hoặc dưới hình thức trạng thái/tình trạng của giao dịch; (ii) gửi tin nhắn và/hoặc gửi email vào số điện thoại/địa chỉ Khách Hàng đã đăng ký cho Tài Khoản Chứng Khoán.

 

 

 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ICONNECT
 2. Dịch vụ tìm mua trái phiếu

(a)        Khi đăng ký mua trái phiếu theo Chương Trình iConnect, Khách Hàng đặt mua trái phiếu có thông tin trong bản Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến. TCBS sẽ quảng cáo lệnh mua trái phiếu và tìm Bên Bán (là các khách hàng khác, có thể bao gồm cả TCBS) để chuyển nhượng trái phiếu cho Khách Hàng. Việc chuyển nhượng có thể trực tiếp từ Bên Bán cho Khách Hàng hoặc TCBS mua trái phiếu từ Bên Bán rồi chuyển nhượng cho Khách Hàng.

(b)        TCBS sẽ thông báo cho Khách Hàng khi tìm được (các) Bên Bán muốn bán trái phiếu theo mức giá, ngày và số lượng phù hợp với Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Khách Hàng.

(c)        Khách Hàng đồng ý cho TCBS chia sẻ thông tin lệnh mua trái phiếu cho các Khách Hàng khác.

(d)       Khách Hàng đồng ý và cam kết không hủy ngang mua trái phiếu từ (các) Bên Bán do TCBS tìm thấy và thông báo cho Khách Hàng.

(e)     Để làm rõ, Khách Hàng có thể mua trái phiếu từ nhiều Bên Bán theo các lô riêng lẻ. Số lượng mua cùng với ngày giao dịch tương ứng đối với mỗi lô trái phiếu sẽ căn cứ theo phiếu lệnh (đối với trái phiếu niêm yết) / đề nghị chuyển nhượng trái phiếu (đối với trái phiếu OTC) của Bên Bán hoặc Khách Hàng. Tổng số lượng mua không vượt quá số lượng đăng ký mua.

(f)     Bên Bán có quyền bán một phần hoặc toàn bộ khối lượng Khách Hàng đăng ký mua.

(g)        Thời hạn tìm mua trái phiếu: trước 14h30 ngày cuối cùng trong khoảng Thời Gian Mua nêu tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến.

(h)        Khách Hàng chỉ trả phí giao dịch khi TCBS tìm được Bên Bán và chuyển nhượng trái phiếu thành công cho Khách Hàng.

 

 1. Trái phiếu đăng ký mua

Thông tin về trái phiếu, số lượng, đơn giá mua bán nêu tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến và Thông tin trái phiếu.

 

 1. Phong tỏa tiền mua và thanh toán

3.1.      Phong tỏa tiền mua:

Ngay sau khi Khách Hàng đăng ký mua trái phiếu, Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho TCBS thực hiện phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng một số tiền bằng Tổng Tiền Đầu Tư lớn nhất của Khoảng Thời Gian Mua để thực hiện giao dịch. Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng không đủ số dư để phong tỏa tiền và Tài Khoản Chứng Khoán có kết nối với tài khoản ngân hàng thì Khách Hàng đồng ý việc TCBS yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng về Tài Khoản Chứng Khoán để phong tỏa.

Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng (bao gồm cả sau khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng như nêu ở đoạn trên của Điều này (nếu có)) không đủ số dư để phong tỏa tiền, đăng ký mua trái phiếu này sẽ bị hủy bỏ.

3.2.      Thanh toán:

Việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu được thực hiện theo một trong các phương thức nêu dưới đây, tùy thuộc vào trạng thái của Trái Phiếu vào Ngày Giao Dịch.

(a)        Với trái phiếu OTC:

Khi có Bên Bán đồng ý bán và TCBS thông báo cho Khách Hàng về việc này, vào Ngày Giao Dịch Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho TCBS chuyển tiền từ số tiền đã phong tỏa nêu trên để thanh toán tiền mua cho Bên Bán và tiền phí giao dịch cho TCBS tương ứng với số lượng Bên Bán đồng ý bán.

(b)        Với trái phiếu đã niêm yết:

Khi có Bên Bán đồng ý bán và TCBS thông báo cho Khách Hàng về việc này, vào Ngày Giao Dịch TCBS sẽ giải tỏa từ số tiền đã phong tỏa nêu trên một khoản tiền bằng tổng giá mua và phí giao dịch tương ứng với số lượng Bên Bán đồng ý bán để khớp lệnh cho Khách Hàng.

 

 1. Chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo một trong các phương thức nêu dưới đây, tùy thuộc vào trạng thái của Trái Phiếu vào Ngày Giao Dịch.

4.1.         Đối với trái phiếu OTC:

TCBS sẽ thực hiện chuyển nhượng Trái Phiếu cho Khách Hàng sau khi TCBS đã cắt tiền thanh toán tiền mua trái phiếu và phí giao dịch theo quy định tại Điều 3.2 của Mục II.

TCBS sẽ thông báo cho Khách Hàng khi việc chuyển nhượng hoàn tất.

4.2.         Đối với trái phiếu đã niêm yết:

Vào Ngày Giao Dịch, TCBS sẽ khớp lệnh để chuyển nhượng Trái Phiếu từ Bên Bán cho Khách Hàng. TCBS sẽ thông báo cho Khách Hàng khi việc khớp lệnh thành công.

 

 1. Xử lý trong trường hợp lỗi hệ thống

Trong trường hợp lỗi hệ thống dẫn đến việc thanh toán và/hoặc chuyển nhượng không thể thực hiện được vào Ngày Giao Dịch, TCBS sẽ thông báo đến Khách hàng qua điện thoại để xác nhận nhu cầu tiếp tục đăng ký mua của Khách hàng. Nếu Khách hàng vẫn có nhu cầu thực hiện giao dịch và Bên Bán đồng ý tiếp tục bán trái phiếu sau Ngày Giao Dịch thì việc thanh toán và/hoặc chuyển nhượng sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch.

 

 1. Hủy đăng ký mua trái phiếu

6.1.         Hủy theo yêu cầu của Khách Hàng

Khách Hàng được quyền hủy đăng ký mua Trái Phiếu trong các trường hợp:

(i)    Đối với số lượng trái phiếu chưa có Bên Bán đồng ý chuyển nhượng, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu hủy đã ký cho TCBS.

(ii)  Đối với số lượng trái phiếu đã tìm được Bên Bán đồng ý chuyển nhượng nhưng chưa được thanh toán vào Ngày Giao Dịch do lỗi hệ thống, Khách hàng có quyền hủy giao dịch mua và gửi yêu cầu hủy đã ký cho TCBS hoặc xác nhận yêu cầu hủy đăng ký mua thông qua điện thoại theo số điện thoại Khách Hàng đã đăng ký cho Tài Khoản Chứng Khoán.

6.2.        Hủy tự động

Trừ trường hợp TCBS có thông báo khác, đăng ký mua trái phiếu này sẽ được hủy tự động tương ứng với số lượng trái phiếu của các trường hợp sau:

(i)   Đối với toàn bộ số lượng trái phiếu đăng ký mua nếu Khách Hàng không có đủ tiền trong Tài Khoản Chứng Khoán để phong tỏa tiền như quy định tại Khoản 3.1 Mục II;

(ii)   Đối với số lượng trái phiếu mà TCBS không tìm được Bên Bán khi đã hết thời hạn tìm mua trái phiếu.

(iii)  Đối với số lượng trái phiếu đã tìm được Bên Bán nhưng chưa được thanh toán vào Ngày Giao Dịch do lỗi hệ thống và Bên Bán không đồng ý tiếp tục bán trái phiếu sau Ngày Giao Dịch.

6.3.      Giải tỏa tiền phong tỏa: TCBS sẽ giải tỏa số tiền phong tỏa tương ứng số lượng trái phiếu đăng ký mua bị hủy trong vòng một (01) giờ sau khi giao dịch được hủy theo trường hợp nêu trên.

 

 1. Hình thành hợp đồng

Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến, Các Điều Khoản và Điều Kiện, Thông Tin Trái Phiếu cùng các tài liệu kèm theo sẽ hợp thành một hợp đồng môi giới (kiêm hợp đồng mua bán trái phiếu trong trường hợp TCBS trực tiếp chuyển nhượng trái phiếu cho Khách hàng) giữa Khách Hàng và TCBS (“Hợp đồng”) và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được TCBS chấp nhận trên hệ thống. TCBS sẽ (nhưng không phải là nghĩa vụ bắt buộc) thông báo lại cho Khách Hàng việc chấp nhận này.

 

III.            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Mỗi bên khẳng định (i) đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc mua trái phiếu theo Hợp đồng và (ii) việc ký kết và thực hiện Hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.
 2. Khách Hàng phải đảm bảo nguồn tiền mua các Trái Phiếu là nguồn tiền hợp pháp và tự do sử dụng. Khách Hàng cũng phải đảm bảo hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đầu tư vào Trái Phiếu trước khi đăng ký mua trái phiếu trực tuyến.
 3. Khách Hàng được hưởng các quyền lợi, lợi ích từ các trái phiếu kể từ thời điểm Khách Hàng được Tổ Chức Phát Hành (hoặc tổ chức thực hiện việc đăng ký đối với Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành ủy quyền) ghi nhận là chủ sở hữu trong sổ đăng ký trái chủ.
 4. Mỗi bên tự chịu trách nhiệm xin các chấp thuận nội bộ và/hoặc chấp thuận của tổ chức/cá nhân khác (nếu cần thiết) để ký kết và thực hiện giao dịch theo Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến.
 5. Nếu Khách Hàng là tổ chức thì mọi tài liệu do Khách Hàng ký phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của Khách Hàng và được đóng dấu hợp lệ (đối với các tài liệu dưới dạng văn bản giấy).
 6. TCBS sẽ tính toán các số liệu liên quan đến việc mua bán trái phiếu theo Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến. Khách Hàng đồng ý rằng trừ trường hợp có sai sót rõ ràng về mặt số liệu tính toán, số liệu do TCBS tính toán sẽ là số liệu cuối cùng được sử dụng.
 7. Nếu một bên chậm thực hiện nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng thì bên đó có nghĩa vụ thông báo cho bên kia biết về sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân của việc chậm thực hiện nghĩa vụ và phải cố gắng tối đa để khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 2. Ngày làm việc được hiểu là ngày không phải Thứ bảy, Chủ nhật hay ngày nghỉ lễ (kể cả ngày nghỉ bù) tại Việt Nam.
 3. Mỗi bên phải giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng và chỉ được tiết lộ nội dung của Hợp Đồng này trong một trong các trường hợp sau (i) khi được bên kia chấp thuận trước, (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, (iii) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu các Trái Phiếu hoặc (iv) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của TCBS.
 4. Hợp Đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng để giải quyết tranh chấp đó trên tinh thầnthiện chí. Trong trường hợp các bên không giải quyết được tranh chấp qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.
 5. Khách Hàng hiểu rằng, Khách Hàng và TCBS đang thực hiện giao dịch theo phương thức điện tử thông qua việc đăng nhập trực tuyến vào Tài Khoản Chứng Khoán, do vậy, Khách Hàng sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch điện tử mà TCBS áp dụng đối với Tài Khoản Chứng Khoán (được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm cụ thể).
 6. Hợp Đồng được lập và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống của TCBS và có giá trị như một hợp đồng được ký dưới dạng văn bản. Dữ liệu điện tử trên hệ thống của TCBS sẽ là bằng chứng cho việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng giữa các Bên.

 

DÒNG TIỀN DỰ KIẾN NHẬN ĐƯỢC KHI MUA TRÁI PHIẾU

 

 1.  Dòng tiền dự kiến nhận được từ tổ chức phát hành
STT Nội dung Ngày thanh toán Số tiền thực nhận dự kiến (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách hàng là cá nhân)
1 Trái tức (coupon) 20/04/2023 2,799,247 VND
2 Trái tức (coupon) 20/07/2023 2,830,349 VND
3 Gốc trái phiếu 20/07/2023 100,000,000 VND
  Tổng cộng   105,629,596 VND
 1.  Dòng tiền nhận thêm nếu tái đầu tư trái tức dự kiến nhận được
STT Số tiền trái tức dùng đầu tư Ngày đầu tư Ngày kết thúc Lãi suất tái đầu tư giả định Lãi tái đầu tư nhận được
1 2,799,247 VND 20/04/2023 20/07/2023 8.00% /năm 55,832 VND
2 2,830,349 VND 20/07/2023 20/07/2023 8.00% /năm 0 VND
  Tổng cộng       55,832 VND

Trong đó trái tức (coupon) của các kỳ chưa xác định lãi suất được tính trên cơ sở giả định lãi suất tham chiếu của trái tức bằng 8.670%. Nếu trái phiếu có lãi suất cố định (như được nêu tại Thông Tin Về Trái Phiếu Đăng Ký Mua) thì không áp dụng điều khoản này.

Nếu Khách hàng tham gia chương trình Trái Tức Sinh Lời, lãi suất tái đầu tư dự kiến của Khách hàng được xác định tùy thuộc vào loại Quỹ khách hàng lựa chọn dựa trên (i) thực tế tăng trưởng NAV (trước thuế và phí nếu có) tại ngày Khách hàng ký hợp đồng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF và Quỹ Đầu tư trái phiếu Linh hoạt TCFF hoặc (ii) giả định tăng trưởng NAV kỳ vọng (trước thuế và phí nếu có) của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF; và Nhà đầu tư đầu tư CCQ từ 12 tháng 1 ngày trở lên đối với quỹ TCBF và quỹ TCEF (theo biểu phí tại thời điểm hiện tại).

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU

(áp dụng cho trái phiếu chưa niêm yết tại thời điểm chuyển nhượng)

 

 1. TRÁI PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG
Trái phiếu : NVLB2123012
Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Mệnh giá : 100,000 VND/Trái Phiếu
Ngày phát hành : 20/01/2022
Ngày đáo hạn : 20/07/2023
Ngày đề nghị chuyển nhượng : Là ngày Bên Chuyển Nhượng gửi Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu đã được ký kết hợp lệ cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”) với tư cách là tổ chức thực hiện việc đăng ký và lưu ký đối với Trái Phiếu.
Số lượng Trái Phiếu : Tổng số lượng chuyển nhượng tối đa là 1,000 Trái Phiếu.

Số lượng chuyển nhượng cụ thể theo từng ngày chuyển nhượng do Bên Chuyển Nhượng xác nhận và thông báo cho Đại Lý.

(Các) tổ chức thực hiện việc đăng ký và lưu ký Trái Phiếu theo Các Văn Kiện Trái Phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
 1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CMND/Giấy CNĐKDN hoặc tương đương : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

III.   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức : Nguyễn Trọng Nghĩa
CMND/Giấy CNĐKDN hoặc tương đương : Số 012297368 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/06/2013
Tài khoản : Là tài khoản thanh toán của Bên Nhận Chuyển Nhượng được đăng ký cùng với tài khoản chứng khoán mở tại TCBS hoặc tài khoản khác được Khách hàng chỉ định.

 

NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG

 

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này có nghĩa như được định nghĩa trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (sau đây gọi là Các Điều Kiện Trái Phiếu) đính kèm tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký.

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đề nghị Đại Lý Đăng Ký đăng ký việc chuyển nhượng Trái Phiếu theo nội dung tại Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này ngay khi có thể từ ngày Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này được các bên xác nhận và gửi hợp lệ cho Đại Lý Đăng Ký.

Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ trở thành chủ sở hữu, hưởng mọi quyền lợi và chịu trách nhiệm về số Trái Phiếu Chuyển Nhượng từ ngày chuyển nhượng, là ngày Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký xác nhận đăng ký (và cũng là ngày việc đăng ký được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký).

Bằng việc nhận chuyển nhượng các Trái Phiếu Chuyển Nhượng, Bên Nhận Chuyển Nhượng (a) xác nhận rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng đã nghiên cứu kỹ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác, và (b) đồng ý rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng (i) được hưởng các quyền và lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có) liên quan đến các Trái Phiếu Chuyển Nhượng, và (ii) sẽ chịu sự ràng buộc của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có).

Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý rằng Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký được sử dụng thông tin về Bên Nhận Chuyển Nhượng trên đây để đăng ký việc sở hữu trái phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng trong Sổ Đăng Ký và cho các mục đích khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Nhượng.

 

 

PHIẾU LỆNH MUA CHỨNG KHOÁN

(áp dụng cho trái phiếu đã niêm yết tại thời điểm chuyển nhượng)

 

STT Mã chứng khoán Số lượng Đơn giá Ngày đặt lệnh Tài khoản đối ứng Loại lệnh
1 NVL122001 1,000 Như mô tả dưới đây 11/01/2023 – 13/01/2023 Như mô tả dưới đây Thỏa thuận

Trong đó thông tin phiếu lệnh với nhóm 1 như sau:

Đơn giá mua : Đơn giá tương ứng theo từng ngày đặt lệnh, cụ thể như sau:

Ngày đặt lệnh Đơn giá
11/01/2023 93,375
12/01/2023 93,432
13/01/2023 93,488
Số lượng : Tổng số lượng đặt mua theo nhóm 1 là 1,000. Số lượng đặt mua theo từng ngày cụ thể theo phiếu lệnh của Tài khoản đối ứng.
Ngày đặt lệnh : Ngày đặt lệnh nằm trong khoảng thời gian 11/01/2023 – 13/01/2023. Ngày đặt lệnh cụ thể theo phiếu lệnh của Tài khoản đối ứng.
Tài khoản đối ứng : Là tài khoản của đối tác thỏa thuận khớp lệnh có phiếu lệnh gửi cho TCBS trong đó thể hiện khớp lệnh thỏa thuận với tôi trong khoảng thời gian, đơn giá và số lượng tương ứng quy định của nhóm 1 này.

Đôi lời chia sẻ với các khách hàng của SCB

Khách hàng SCB Nên hiểu thế nào và làm gì trong thời gian này.
Mình thấy nhiều khách hàng đang bức xúc và đưa các nội dung họp rồi bực tức vid không đòi được tiền hay cảm thấy bị lừa nên có đôi dòng tút như này để các bạn bớt hoàng mang nhé.
Trước hết mình xin nói qua là mình đã đầu tư chứng khoán và trái phiếu trên sàn từ gần 20 năm trước , đã có chứng chỉ về chuyên môn chứng khoán cơ bản như phân tích kỹ thuật, luật chứng khoán. Mình cũng đã từng là nhà đầu tư trên sàn TVSI từ khi công ty đó mới thành lập ( bây giờ mình không giao dịch bên này nhiều năm rồi ). Mình cũng là khách hàng của SCB ( trừ mua cctg và TP vì TP của Vin từ hồi Tech phát hành có tài sản đảm bảo 15% / năm mình còn không mua ) .
1. Về tiền tiết kiệm
Nhiều người bức xúc tới mức ghét lãnh đạo SCB và rút tiền ra trước hạn để thỏa cơn tức thì cũng không sao nhưng cũng không cần lôi kéo người khác làm theo. Vì số tiền này sẽ được SCB chi trả đúng hạn cả gốc và lãi theo luật định. NHNN đã có thông báo rồi nên yên tâm đi SCB vẫn làm ăn có lãi, hàng năm vẫn trích lập dự phòng rủi ro và thanh toán khoản nợ xấu từ các năm trước nên SCB không quá yếu kém tới mức không thể trả lại tiền tiết kiệm. Hiện tại họ chỉ tạm thời mất thanh khoản trong vài ngày vì số người rút quá lớn thôi. Với các ngân hàng big 4 mà người dân ồ ạt đi rút thì cũng mất thanh khoản tức thời thôi vì tiền của người gửi đang được đem đi cho vay tại các doanh nghiệp. Tiền huy động ngắn hạn đem cho vay dài hạn thì cần thời gian để sắp xếp.
2. Về chứng chỉ tiền gửi
CCTG về cơ bản giống gửi tiết kiệm, là một sản phẩm của ngân hàng phát hành do đó cũng như tiết kiệm, ngân hàng sẽ có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người gửi như tiết kiệm nên không có chuyện bị mất.
Nhưng tại sao lại có CCTG với lãi cao và dài ngày. Nếu tiết kiệm cho rút linh hoạt thì CCTG là 1 sản phẩm khác giúp ngân hàng huy động được tiền dài hạn, đảm bảo tính thanh khoản của nhà băng. Đã là dài hạn thì không có chuyện rút linh hoạt ( đây là định nghĩa vầ sp tài chính vạn có thể tra GG ). Nếu rút trước hạn bạn sẽ chịu thiệt vì ngân hàng sẽ phải trích một khoản tiền từ tài khoản vãng lai hoặc nguồn tiền dự trữ hay huy động khác ngắn hạn ( thậm chí từ vay lãi suất qua đêm từ liên ngân hàng với lãi rất cao hoặc từ NHNN ). Do đó bạn chỉ có thể thế chấp chính CCTH đó và vay lại từ ngân hàng . Hiện SCB đang làm đúng thủ tục. Tuy nhuên có khá nhiều khách hàng cho răng SCB đã cố tình tư vấn sai về sản phẩm, gây hiểu lầm rằng CCTH có thể rút linh hoạt. Nếu điều này là đúng, chứng minh được thì Nhân Viên nào đã tư vấn cho khách hàng đó phải chịu trách nhiệm vì đã Làm Sai. Còn không coa ngân hàng nào lại đưa ra quy định cho rút CCTG linh hoạt bằng văn bản cả. Tối thiểu từ 1 đến 2 năm đầu khách hàng mới có thể rút trước hạn theo cách ngân hàng bỏ tiền ra mua lại CCTG đó chứ trong khi chưa hết thời gian của sản phẩm thì chưa thể rút về. Có nhiều ngân hàng có sản phẩm tương tự và cho rút trước hạn kèm văn bản hoặc thỏa thuận riêng với khách hàng.
Với khách hàng đang kẹt CCTG thì đơn giản là chờ thôi. Chờ điều gì: chờ ngân hàng thu xếp tài chính để họ có thể mua lại chính số CCTG này của khách hàng hoặc có 1 bên thứ 3 mua lại và giúp trả cho khách hàng, tất nhiên bạn sẽ mất % lãi suất nào đó cho bên thứ 3. Với các khách hàng có khiếu nại thì vẫn nên bình tĩnh, thông qua luật sư tư vấn sẽ có hiệu qủa hơn là đôi co như các buổi họp vừa rồi, nó lamd mất thời gian của cả 2 bên vì thực chất thời điểm này chưa thể làm được gì. Nhưng yên tâm là số tiền đó không mất đi đâu được. Trường hợp xấu nhấy là SCB có 1 khoản nợ xấu thì cũng vẫn có cách giải quyết để xử lý nợ xấu.
3. Về trái phiếu doanh nghiệp
Có 1 số trường hợp khách hàng như sau: đã có ủy nhiệm chi, chưa nhận sổ trái phiếu và muốn rút tiền về nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Trường hợp này theo cá nhân mình nghĩ là bạn nên chờ vì Trái phiếu là 1 sàn phẩm chứng khoán được 1 bên là An Đông phát hành ( có nghĩa vụ trả nợ ) thì lãnh đạo đang bị bắt do đó không có ai đứng ra giải quyết được. TVSI cũng chỉ là công ty CK bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán ( tức đứng ra thay An Đông vào tên khách hàng, thu hộ và lưu ký tên khách hàng sở hữu Trái phiếu đó). Họ phải làm từng bước đúng với luật chứng khoán để đảm bảo quyền lợi người mua. Ngay cả khi họ muốn giúp bạn thì việc hủy mua cũng phải theo quy trình vì còn xem số tiền đó đã được SCB thanh toán vài tài khoản của TVSI chưa. Việc ký hộp đồng là bạn với An Dong nên khi hủy thì đại diện An Dong cũng phải chấp nhận hủy. Việc này nó như bạn mua hàng shopee mà thanh toán trước vậy. Sổ TP là hàng hóa, bạn cần xem hàng đã ra khỏi nhà bán hàng chưa, đang ở đơn vị vận chuyển hay đang ở kho trữ hàng ( TVSI ) . SCB như đơn vị trung gian thanh toán ( ví điện tử ) họ chỉ thu hộ. Khi hàng đến tay bạn thì tiền sẽ nhả về TVSI và tvsi thanh toán cho An Dong . Nếu hàng chưa đến tay bạn và tiền thì trong ví điện tử, bạn không thể hủy đơn hàng vì sẽ xảy ra vấn đề sau: bên trung gian phải được sự đồng ý của nhà bán cho hoàn hàng giữa chừng mà nhà bán thì đang bị treo niêu, không có ai quyết còn tiền sẽ chưa thể hoàn khi hàng chưa hoàn về cho nhà bán. TVSI và SCB họ cũng chỉ đang làm đúng thủ tục thôi. Tuy nhiên trường hợp của bạn vẫn nên khiếu nại và theo dõi với các bên để được giải quyết sớm hơn các khách hàng đã cầm sổ rồi .
Với các khách hàng đã có sổ trái phiếu thì cần đợi tới thời gian đáo hạn. Hiện tại khi chưa tới thời điểm tất toán thì họ chưa có nghĩa vụ trả nợ nên bạn chưa thể kiện cáo hay khiếu nại gì được, chỉ có thể theo dõi tình hình. Khi đến hạn đáo hạn trái phiếu thì sao: chờ cơ quan có thẩm quyền về vụ việc xử lý các vấn đề bên phát hành trái phiếu, họ sẽ thu hồi các tài sản có giá để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho nhà đầu tư ( theo thứ tự ưu tiên của luật định ). Hiện nay AD, VTP có rất nhiều tài sản có giá trị nên cũng không quá lo lắng về khả năng trả nợ đâu, vấn đề là thời gian thôi vì các tài sản này không phải muốn bán là bán ngay được. Trừ khi có bên thứ 3 ( tự nguyện hoặc chỉ định ) mua lại phần nợ xấu này thì sẽ nhanh chóng được giải quyết hơn. Với số trái phiếu khoảng 1 tỷ usd thì không phải quá lớn với tài sản của VTP. Trường hợp xấu nhất nữa là nếu chưa thể phát mại thì nhà đầu tư có thể cùng chung nhau sở hữu từng phần của tài sản dưới dạng chia nhỏ ( giống như cách mà công ty con của Vin vừa mới thành lập), họ sẽ mua lại cả bđs lớn sau đó chia nhỏ theo số phần bằng nhau và các nhà đầu tư được hoán đổi sang sở hữu bất động sản đó và tự do mua bán chuyển nhượng trên sàn như chứng khoán với thanh khoản cao ( đây là hình thức giao dịch chứng khoán phái sinh rất phổ biến ở các nước và VN cũng đang xây dựng cơ chế để phát triển cho TTCK đang được khuyến khích.
Hơn 10 năm trước, cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ đã kéo theo nguy cơ sụp đổ hàng loạt các định chế tài chính do các ngân hàng cho vay dưới chuẩn, các sản phẩm phái sinh được định giá qúa cao đến mất khả năng trả nợ. CP đã phát hành 700 tỷ usd để cứu các ngân hàng, biến các khoản nợ xấu thành phần sở hữu của ngân hàng trung ương và sau đó bán lại cho các tổ chức khác. Khi các ngân hàng phục hồi họ lại mua lại các cổ phần đó qua sàn. Đây là cách chứng khoán hóa các khoản nợ để đảm bảo sự an toàn của thị trường và Mỹ đã vượt qua cuộc khủng hoảng.

iFuture – Chứng khoán phái sinh – công cụ rất hay mà nhà đầu tư nên tận dụng từ techcombank ngân hàng top đầu

Trân trọng gửi tới Quý khách tóm tắt báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF)Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 16/07/2021 như sau:

Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày

 

Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF

NAV/CCQ

Giá trị tài sản ròng (NAV)

18,555.33 đồng

440.4 tỷ

Kỳ giao dịch

16/07/2021

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

9+ Tháng

1+ Năm

2 Năm

5 Năm

NAV/CCQ

18,555.33

19,233.16

17,343.46

16,376.78

13,128.17

11,933.15

12,898.92

11,067.49

% tăng trưởng

 

-3.52%

6.99%

13.30%

41.34%

55.49%

43.85%

67.66%

Phí mua lại

1.00%

1.00%

0.75%

0.50%

0.00%

0.00%

0.00%

Thuế TNCN

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

Lợi nhuận cho KHCN

-4.59%

5.81%

12.34%

40.49%

55.34%

43.71%

67.49%

Lợi nhuận cho KHDN

-4.49%

5.92%

12.45%

40.63%

55.49%

43.85%

67.66%

Từ tháng 11/2020, Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF) đầu tư vào top 30 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn được kỳ vọng ở mức 12.00%/năm (lãi suất kép bình quân năm giai đoạn 2016-2020). Quỹ có mức độ rủi ro Cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
Quỹ có thu phí bán lại từ 0.5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên phù hợp với những khoản đầu tư dài hạn. Có thể mua và bán lại hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.
Xem thêm chi tiết về Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 tại đây.

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

Tổng tài sản Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 phân theo ngành

Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

Ngành

Tỷ trọng

Cổ phiếu
VPB

Ngân hàng

9%

HPG

Tài nguyên Cơ bản

9%

VIC

Bất động sản

6%

VNM

Thực phẩm và đồ uống

5%

MWG

Bán lẻ

4%

FPT

Công nghệ Thông tin

4%

MSN

Thực phẩm và đồ uống

4%

VHM

Bất động sản

4%

MBB

Ngân hàng

4%

NVL

Bất động sản

4%

Xem thêm thông tin báo cáo tài chính mới nhất của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 tại đây

Các từ viết tắt:
NAV/CCQ: Giá trị tài sản ròng của 1 đơn vị chứng chỉ quỹ

Xem báo cáo 1-Click của trên 1000 doanh nghiệp niêm yết tại đây

Quỹ Trái phiếu Techcom TCBF

NAV/CCQ

Giá trị tài sản ròng (NAV)

15,183.92 đồng

26,404.9 tỷ

Kỳ giao dịch

16/07/2021

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

9+ Tháng

1+ Năm

2 Năm

3 Năm

NAV/CCQ

15,183.92

15,078.35

15,025.59

14,898.01

14,705.01

14,447.73

14,241.04

13,232.02

12,238.84

% tăng trưởng (không quy năm)

0.70%

1.05%

1.92%

3.26%

5.10%

6.62%

14.75%

24.06%

% tăng trưởng (có quy năm)

8.52%

6.10%

7.70%

6.53%

6.79%

6.60%

7.37%

8.01%

Phí mua lại

1.00%

1.00%

1.00%

0.75%

0.50%

0.00%

0.00%

0.00%

Thuế TNCN

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

Lợi nhuận quy năm cho KHCN *

-0.41%

-0.34%

3.20%

VinaCapital tiếp tục cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức giá rất hợp lý cho đầu tư dài hạn với mức P/E năm 2022

Như Quý Nhà đầu tư có thể đã biết, chỉ số VN Index hôm nay (25/4/2022) giảm 68,3 điểm về mức 1.310,9 điểm. Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất trong 2 năm qua, như vậy tính từ đầu năm 2022 đến nay, VN Index đã giảm 12,5%.

Việc giảm điểm này chủ yếu là do tâm lý nhà đầu tư không mấy lạc quan từ một số sự kiện và thông tin không tích cực mà chúng tôi đã nhận định và gửi thư đến Quý Nhà đầu tư vào ngày 21/4/2022. Dưới đây, chúng tôi xin tóm tắt các nguyên nhân này để Quý Nhà đầu tư tiện theo dõi.

 • Vụ việc của Tập đoàn FLC với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán và Tập đoàn Tân Hoàng Minh với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của các nhà đầu tư thông qua các công ty thành viên của Tập đoàn khiến các nhà đầu tư lo lắng việc điều tra sẽ được mở rộng sang các công ty khác, nhất là đối với các công ty bị nghi ngờ về thao túng giá cổ phiếu và các công ty có tình hình tài chính không tốt, không minh bạch trong việc phát hành trái phiếu. Hàng loạt các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ, đã tăng nóng từ giữa năm 2021 trong khi kết quả kinh doanh không có chuyển biến tích cực, đồng loạt bị bán tháo và giảm mạnh. Điều đó dẫn đến việc bán giải chấp cổ phiếu (margin call) trên diện rộng trong những ngày qua. Ngay cả những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cũng bị đem ra bán giải chấp để trả tiền vay mua chứng khoán, ảnh hưởng đến toàn thị trường chung.
 • Tình hình vĩ mô không có nhiều hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời gian qua: Xung đột giữa Nga và Ukraina làm gián đoạn nguồn cung về một số loại hàng hóa cơ bản, đẩy nguy cơ lạm phát lên cao. Tại Mỹ, lạm phát tháng 3/2022 đã lên tới 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cao sẽ khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Một số chuyên gia dự báo Fed sẽ còn tăng lãi suất thêm 6 lần trong năm 2022. Ngoài ra, tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại một số nơi ở Trung Quốc, lệnh phong tỏa ở Thượng Hải cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới.
 • Thị trường chứng khoán thế giới diễn biến không tích cực trong 2 ngày qua. Chỉ số S&P 500 của Mỹ giảm 2,8% trong ngày 22/4 do lo ngại về lạm phát và lãi suất tăng. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 4,9% trong ngày 25/4 do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Tính từ đầu năm, chỉ số S&P 500 đã giảm 10,4%, còn chỉ số CSI 300 giảm 22,8%.
VinaCapital tiếp tục cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức giá rất hợp lý cho đầu tư dài hạn với mức P/E năm 2022 là 11,5 lần, thấp hơn hẳn so với mức trung bình 5 năm gần nhất (14,5 lần). Chúng tôi tự tin thị trường có thể vượt qua những sự kiện tiêu cực trong ngắn hạn và diễn biến tích cực hơn trong phần còn lại của năm 2022 vì nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19, với GDP được dự báo tăng khoảng 6,5% trong năm 2022. Đặc biệt, các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang được dự báo sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận trung bình 20% trong năm 2022, theo cập nhật mới nhất của Bloomberg.

Tại VinaCapital, chúng tôi luôn duy trì một quy trình đầu tư chặt chẽ, kỷ luật, xây dựng các danh mục đầu tư bao gồm những cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Đồng thời, mức độ rủi ro của danh mục luôn được duy trì thấp hơn thị trường chung. Tính từ đầu năm đến ngày 25/4/2022, trong khi chỉ số VN Index giảm 12,5%, hai quỹ đầu tư cổ phiếu VEOF và VESAF của VinaCapital chỉ giảm 2,6% và 2,8%, quỹ cân bằng VIBF giảm 0,9%. Kết quả này là minh chứng cho chiến lược đầu tư đúng đắn cùng với việc quản lý rủi ro chặt chẽ của VinaCapital. 

 
 • Ngày 29/3/2022, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt giữ với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Tiếp theo đó, ngày 5/4/2022, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của các nhà đầu tư thông qua các công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
 • Vụ việc của Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các nhà đầu tư lo lắng việc điều tra sẽ được mở rộng sang các công ty khác, nhất là đối với các công ty bị nghi ngờ về thao túng giá cổ phiếu và các công ty có tình hình tài chính không tốt, không minh bạch trong việc phát hành trái phiếu. Hàng loạt các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ, đã tăng nóng từ giữa năm 2021 trong khi kết quả kinh doanh không có chuyển biến tích cực, đồng loạt bị bán tháo và giảm mạnh. Điều đó dẫn đến việc bán giải chấp cổ phiếu (margin call) trên diện rộng trong những ngày qua. Ngay cả những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cũng bị đem ra bán giải chấp để trả tiền vay mua chứng khoán, ảnh hưởng đến toàn thị trường chung.
 • Tình hình vĩ mô không có nhiều hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời gian qua: Xung đột giữa Nga và Ukraina làm gián đoạn nguồn cung về một số loại hàng hóa cơ bản, đẩy nguy cơ lạm phát lên cao. Tại Mỹ, lạm phát tháng 3/2022 đã lên tới 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cao sẽ khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Một số chuyên gia dự báo Fed sẽ còn tăng lãi suất thêm 6 lần trong năm 2022. Ngoài ra, tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại một số nơi ở Trung Quốc, lệnh phong tỏa ở Thượng Hải cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới. Tính từ đầu năm đến ngày 19/4/2022, chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu đã giảm 8%.
Với việc chỉ số VN Index đã giảm 7,6% từ đầu năm, chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức giá rất hợp lý cho đầu tư dài hạn. Tại ngày 20/4/2022, VN Index đang có mức P/E năm 2022 là 12,2 lần, thấp hơn hẳn so với mức trung bình 5 năm gần nhất (14,5 lần). Với sự phục hồi của kinh tế Việt Nam sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang được dự báo sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận trung bình 22% trong năm 2022, theo thống kê của Bloomberg. Đây là động lực quan trọng nhất để thị trường có thể vượt qua những sự kiện tiêu cực trong ngắn hạn và diễn biến tích cực hơn trong phần còn lại của năm 2022.

Nếu nhìn lại những sự kiện tác động đến thị trường chứng khoán nêu trên, có thể thấy hầu hết những sự kiện này sẽ không kéo dài. Các ngân hàng trung ương trên thế giới có những công cụ hiệu quả để kiểm soát lạm phát. Hiện tại, giá cổ phiếu đã phần nào phản ánh ảnh hưởng của việc Fed tăng lãi suất. Theo thống kê trong quá khứ, việc Fed tăng lãi suất thường chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trong 1-2 tháng, thị trường 1 năm sau đó hầu như đạt được mức cao hơn thời điểm trước khi tăng lãi suất.

Việc điều tra, xử lý những vi phạm trên thị trường chứng khoán, tuy có ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, nhất là đối với các cổ phiếu thuộc diện đầu cơ tăng nóng, sẽ là yếu tố tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong dài hạn. Việc xử phạt nghiêm minh sẽ làm tăng niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đang nhắm đến triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

 
90% thế giới liên tục mua đi bán lại tài sản trong khi đó người Giàu luôn tích lũy tài sản.

“Sự mất giá của đồng tiền và lạm phát tại Việt Nam sẽ xảy ra vào cuối năm 2022 và bước sang năm 2023. Thực tế đó là điều không tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn, nhanh hay chậm”

– Cơ sở của nhận định này đến từ việc Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh hoạt động mua ngoại tệ. Đây là một động thái để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, giúp dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam mạnh mẽ hơn.

– Thứ hai, chương trình phục hồi nền kinh tế với quy mô 800 nghìn tỷ đồng dự kiến sẽ được bơm vào nền kinh tế.

– Thứ ba, tiền ảo tăng cao kỷ lục. Nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đã dần chấp nhận sự có mặt của đồng tiền này, và xem đây là một kênh đầu tư giống như chứng khoán, và thời điểm này rót tiền vào đầu tư.

– Thứ tư, theo thống kê, có 1 triệu tài khoản chứng khoán được mở trong 10 tháng năm 2021. Như vậy, vì Covid nên nhiều người không dám đầu tư sản xuất mà tính đến kênh đầu tư nhanh.

– Thứ năm, giá xăng dầu tiếp tục tăng cao trong bối cảnh mở cửa nền kinh tế, nhu cầu đi lại giao thương, vận chuyển hàng hóa tăng cao.

– Thứ sáu, nguyên vật liệu xây dựng tăng phi mã làm doanh nghiệp khó chồng khó. Các công trình bắt đầu triển khai xây dựng lại do gói đầu tư công được giải ngân. Các dự án được tiếp tục khi không còn giãn cách do Covid-19.

– Thứ bảy, giá vàng vẫn cao hơn thế giới 20% tuy trong nước liên tục biến động

Đó chỉ là một vài tín hiệu cơ bản để thấy được lượng tiền trong thời gian tới sẽ có sự biến chuyển nhảy múa như thế nào?

Trong trường hợp đó, nếu không kiểm soát được lạm phát thì lãi suất sẽ tăng, còn nếu vẫn kiểm soát được như năm ngoái hoặc ít nhất dưới 4%, thì lãi suất sẽ ở mức thấp như hai năm vừa qua.

Từ thị trường tài chính truyền thống đến mới nổi, trong dòng chảy đầu tư của năm trước đến năm nay, chúng ta có thể có cái nhìn khái quát và để đưa ra những dự báo cho năm mới như sau:

– Thứ nhất, nếu nhìn lại tất cả các thị trường đầu tư của năm 2021, thì thị trường chứng khoán là nổi bật nhất.

– Thứ hai, trên thị trường bất động sản, năm 2022 cũng là năm mà thị trường sẽ tiếp tục hồi phục, mặc dù mức độ hồi phục năm ngoái đã có nhưng vẫn còn chậm. Năm nay, cơ hội phục hồi tốt hơn, do tất cả các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, nhu cầu nhà ở của người dân tăng cao, nhất là nhu cầu có một nơi sinh sống an toàn, vệ sinh, phù hợp với môi trường mới, xanh hơn, chống dịch bệnh tốt hơn.

– Thứ ba, nhìn từ thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản để suy ra thị trường trái phiếu và thấy rằng, thị trường trái phiếu đã tăng trưởng rất “nóng” trong thời gian vừa qua, mà một trong những lý do đó là lãi suất cao gấp 2-3 lần lãi suất ngân hàng, khiến nhiều nhà đầu tư không hiểu biết đã có định giá sai lầm về các trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản.

– Thứ tư, ở thị trường vàng trong năm 2022, có thể nói, vàng chịu ảnh hưởng từ tất cả các biến động trên thế giới, như dịch bệnh, chính sách, đến vấn đề chiến sự ở Ukraine đang “nóng bỏng”…

– Thứ năm, về lĩnh vực tiền gửi, năm nay lãi suất có lẽ vẫn thấp, chưa có sự đột biến tăng lên vì Ngân hàng Nhà nước vẫn muốn duy trì chính sách lãi suất hạ để hỗ trợ các doanh nghiệp.

CHỨNG KHOÁN NỬA CUỐI NĂM 2022: CĂNG BUỒM TÌM LỢI NHUẬN

Niềm tin ở phía trước: Màu xanh hy vọng 6 tháng cuối năm

➢ Tăng trưởng GDP quý 2/2022 của Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ

• Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7.72% trong quý 2/2022 – mức tăng trưởng GDP trong quý 2 cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 – nâng tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 6.42% – mức cao nhất trong 3 năm qua.

• Kỳ vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong nửa cuối năm 2022 từ mức nền thấp của nửa cuối năm 2021.

 

• Do đó, kỳ vọng tăng trưởng GDP ở mức 7.2% đối với năm 2022 và 7.0% đối với năm 2023.

➢ Yếu tố có thể giúp tăng trưởng vượt kỳ vọng 

+ Rủi ro địa chính trị và lạm phát toàn cầu giảm dần, hỗ trợ triển vọng toàn cầu cũng như triển vọng của Việt Nam.

+ Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ được triển khai nhanh hơn.

 

 Vốn FDI giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức cao kỷ lục là 10.1 tỷ USD (+8.6% YoY). Việc mở lại các biên giới quốc tế sẽ giúp tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và nghiên cứu khả thi, đồng thời việc tăng vốn đăng ký cho các dự án mới và mở rộng vào năm 2021 sẽ đảm bảo rằng giải ngân FDI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022 và 2023.

 

Các doanh nghiệp niêm yết căng buồm vượt gió giai đoạn 2022-2023

➢ Các công ty niêm yết trên HOSE có triển vọng kinh doanh tích cực trong giai đoạn 2022-2023. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ tăng trưởng 21% svck trong hai năm tới. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp đôi tốc độ của bình quân 15 năm qua.

 

➢ Tăng trưởng lợi nhuận một số ngành có thể cải thiện mạnh mẽ năm 2022, bao gồm Hàng công nghiệp và Dịch vụ (đóng góp lớn từ ACV), Bán lẻ và Bất động sản trong khi tăng trưởng của nhóm Dầu khí, Dịch vụ thiết yếu và Công nghệ vẫn tương đối mạnh.

 

➢ Theo dữ liệu lịch sử, VNIndex hầu hết ghi nhận mức tăng trưởng dương trong những năm tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cao trên 10%, ngoại trừ năm 2010 khi Việt Nam phải đối mặt với lạm phát cao và vụ vỡ nợ của Vinashin.

 

Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 2/2022: Trên đà tiến lên

 

Theo thống kê của FiinTrade, 1137/1699 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (chiếm 98% tổng giá trị vốn hóa trên 3 sàn) đã công bố chính thức KQKD cho Q2-2022, trong đó:

 

•           Lợi nhuận sau thuế Q2-2022 tăng +24.2% so với cùng kỳ trên nền doanh thu tăng +19.1% YoY.

•           Các ngành có LNST tăng trưởng ấn tượng trong quý 2: Ngân hàng, nhóm liên quan đến xuất khẩu (Thủy sản, Hóa chất, Phân bón và May mặc) và nhóm hưởng lợi từ sự hồi phục về cầu (Hàng cá nhân, Điện và Dầu khí).

•           Các ngành có LNST giảm mạnh: Chứng khoán, Thép, Bất động sản và Bán lẻ

•           Tính chung 6T2022, LNST của 1137 DN và ngân hàng này tăng 25.1% YoY. Tăng trưởng này cùng với những diễn biến giá gần đây đã đưa định giá P/E của toàn thị trường về mức 13.5x, giảm -27.6% so với cuối năm 2021.

 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, với tỷ trọng 40% về LNST và 28% về vốn hóa, khối Ngân hàng đang đóng góp lớn vào mức điều chỉnh P/E này trong khi chỉ số P/B (Giá/Giá trị sổ sách) thường được dùng để định giá cổ phiếu Ngân hàng.

 

Định giá thị trường Việt Nam: mỏ vàng trong 5 năm sắp tới

 

Ở bài trước, Thu Hà đã phân tích kỹ càng về định giá của thị trường Việt Nam hiện tại, quý nhà đầu tư có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Trong phạm vi bài viết hôm nay, Thu Hà xin tóm tắt luận điểm ngắn gọn như sau: PE hiện tại của VNIndex đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 5 năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giống như hầu hết các thị trường mới nổi khác trong 6 tháng đầu năm, đưa chỉ số VN-INDEX giao dịch ở mức gần như thấp nhất trong 5 năm qua.

 

Ước tính tăng trưởng lợi nhuận bình quân sẽ đạt 19.6% cho năm 2022 và 14.8% cho năm 2023. P/E của thị trường đang được định giá là 11 lần cho năm 2022 và 9.7 lần cho năm 2023.

 

Ngành ngân hàng được dự báo vẫn tiếp tục có những kết quả khả quan trong ngắn hạn, do rủi ro từ bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp chưa thực sự lộ diện rõ nét. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2022 của các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu của SSI ở mức 38-39% và đây có thể là yếu tố quan trọng giúp nâng đỡ thị trường trong tháng 8 và những tháng còn lại của năm sau khi nhóm này đã có thời gian điều chỉnh dài nhất trong các nhóm ngành.

 

Chuyên mục chọn mặt gửi vàng: Đi đâu tìm lợi nhuận?

Trong thị trường với hơn 2,000 mã cổ phiếu và nhiều thông tin ồ ạt, em xin gửi một số cổ phiếu tiêu biểu với các nhóm ngành có câu chuyện trong thời gian tới để mình có thêm tư liệu và góc nhìn.

 

GÓI MARGIN ĐẶC BIỆT CỦA SSI: TẬN DỤNG LÃI VAY, 7 NGÀY MIỄN LÃI

 

Đánh giá tiềm năng, nhu cầu thị trường và mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng, SSI chúng em xin giới thiệu với quý nhà đầu tư chương trình

 

“Tận dụng vốn vay, 7 ngày miễn lãi”

 

với nguồn vốn 1000 tỷ từ Thứ Hai, ngày 15/08/2022 với các thông tin như sau:

1. Nội dung chương trình:

Nhà đầu tư tham gia chương trình sẽ được hưởng lãi suất 0%/năm trong 7 ngày đầu kể từ ngày mua T0, từ ngày thứ 8 trở đi, khách hàng được áp dụng lãi suất 14.5%/năm. Nguồn vốn cho chương trình là 1000 tỷ đồng.

 

2. Điều kiện tham gia chương trình

 • Chương trình dành cho khách hàng có Môi giới tư vấn
 • Dư nợ tối đa của tài khoản không vượt quá 03 tỷ đồng/tài khoản.
 • Trong trường hợp Khách hàng muốn kết thúc chương trình trước thời hạn, toàn bộ dư nợ hiện chưa hoàn tất thanh toán sẽ áp dụng lãi suất theo chính sách lãi suất hiện hành.
 • Thời hạn chương trình từ 15/08/2022 và có thể kết thúc nếu dùng hết nguồn vốn 1000 tỷ VND được cấp hoặc có chương trình khác thay thế từ SSI.
 • Chương trình này không áp dụng với các khách hàng đã tham gia các chương trình lãi suất ưu đãi khác chạy cùng một thời điểm.
 • Khách hàng thay đổi loại hình quản lý tài khoản sang không có MG tư vấn sẽ được hiểu tự động Hủy đăng ký chương trình và quay về chính sách lãi suất đại trà

3. Hướng dẫn đăng ký/hủy đăng ký tham gia chương trình

 • Nhà đầu tư đăng ký tham gia chương trình qua các kênh: qua MG đang quản lý TK/ tại quầy/ qua CC/ Email/ GDTT
 • DVKH/CSKH/CC tiếp nhận yêu cầu đăng ký của nhà đầu tư và xác nhận đề nghị đăng ký của nhà đầu tư sau đó nhập thông tin đăng ký của nhà đầu tư  lên cổng thông tin của QTKH

4. Ví dụ ưu việt của Gói miễn lãi 7%:

Để Quý Nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chương trình “Tận dụng vốn vay, 7 ngày miễn lãi”, em xin gửi Quý Nhà đầu tư tham khảo bảng tính phí dành cho nhà đầu tư như sau:

 

Khách hàng A đang hưởng lãi suất đại trà 12%/năm (0.033%/ngày) sau đó đăng ký chương trình T+7: 

 

1) Bảng tính tham khảo cho khách hàng A theo mức LS đại trà 12%/năm, miễn lãi 2 ngày đầu: 

2) Bảng tính tham khảo cho khách hàng A theo chương trình “Tận dụng vốn vay – 7 ngày miễn lãi” như sau:

Theo đó, khách hàng tham gia chương trình T+7 sẽ được hưởng ưu đãi về phí margin giảm tới 60% so với phương án thông thường.

TĂNG LÃI SUẤT – CƠ HỘI CHO AI? Cổ Phiếu Hưởng Lợi Từ Việc Tăng Lãi Suất

Gần đây câu chuyện lãi suất được đưa ra bàn luận khá nhiều từ sau cuộc họp của FED, và đặc biệt là NHNN đã ngay lập tức tăng lãi suất điều hành, vậy điều này có nghĩa và tác động như thế nào đến các chính sách vĩ mô nói chung và TTCK nói riêng?

3 luận điểm chúng ta cần tìm hiểu:

+ Nguồn cơn của việc tăng lãi suất?
+ FED tăng lãi suất ảnh hưởng đến chính sách trong nước như thế nào? 
+ Ảnh hưởng đến TTCK và việc lựa chọn danh mục?

I. Đầu tiên chúng ta cần hiểu tại sao việc tăng lãi suất lại cần thiết ở hầu hết các quốc gia trên thế giới:

– Nguyên nhân chính trong suốt khoảng 2 năm trở lại đây đó chính là Đại dịch Covid: Covid làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy hoàn toàn do vậy để kích thích kinh tế, các Quốc gia đã tiến hành các gói kích thích kinh tế điều này đã gây nên sự tăng giá của giá cả hàng hóa và lạm phát tiền tệ ở hầu hết các Quốc gia.

– Nguyên nhân tiếp theo: Đó chính là các cuộc xung đột địa chính trị làm cho các giá cả hàng hoá bị ảnh hưởng rất nhiều, có thể kể đến như Dầu mỏ, Phân bón, Vật liệu bán dẫn,… điều này tác động rất lớn đến lạm phát.

bc.jpg

Câu hỏi được đặt ra là lạm phát đã đạt đỉnh chưa?

Nhìn vào thống kê lịch sử thì hiện tại có thể thấy lạm phát đã đang có dấu hiệu tạo đỉnh ở Quý 2.2022. Tuy nhiên, việc hạ nhiệt lạm phát không thể xảy ra trong ngắn hạn mà cần những công cụ điều hành giúp cho việc giảm lạm phát 1 cách hiệu quả và bền vững hơn. Một trong những công cụ đó là tăng lãi suất cho nên chúng ta cần làm quen dần với việc tăng lãi suất này ít nhất đến hết năm 2023.

II. FED tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến các dự báo vĩ mô trong nước

Sau khi FED quyết định tăng lãi suất thì NHNN Việt Nam chính thức tăng lãi suất điều hành từ ngày 23/09

Điều này cho thấy hành động trên của NHNN Việt Nam là tương đối quyết liệt và kịp thời trước những thay đổi nhanh chóng trên thị trường tài chính quốc tế và cực kỳ phù hợp với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ở giai đoạn hiện tại.
Với các áp lực vĩ mô bên ngoài thì đánh giá trong nước khả năng sẽ bị tác động lớn trong thời gian tới.

+ Mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới

+ Tỷ giá hối đoái sẽ vẫn chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022

Tuy nhiên nhìn chung thì chính sách SBV hiện tại vẫn đang trong trạng thái nới lỏng vẫn để hỗ trợ hồi phục kinh tế giai đoạn hậu Covid.

Các chuyên đề chi tiết về báo cáo vĩ mô Em xin phép sẽ đề cập chi tiết sau.

III. Ảnh hưởng đển TTCK và việc lựa chọn danh mục đầu tư

Theo lịch sử thống kê trong quá khứ thì TTCK hay có những phản ứng tiêu cực ngay khi xuất hiện những thông tin tăng lãi suất, tuy nhiên sau đó tầm khoản 1 Quý thì bắt đầu sẽ hồi phục dần với những thông tin và mặt bằng lãi suất mới.
Điều này phản ánh kỳ vọng dòng lợi nhuận các DN có phần giảm xuống khi lãi suất có phần tăng lên có thể nôm na rằng:

+ Khi lãi suất tăng lên: Thì chi phí tài chính (các khoản vay) tăng lên trong quá trình sử dụng hoạt động kinh doanh đặc biệt là các DN có đòn bẩy tài chính lớn.

+ Ở phía người tiêu dùng: Các khoản chi tiêu sẽ có xu hướng thắt chặt hơn điều này làm cho doanh thu bị ảnh hướng 1 phần.

Ý tưởng về đầu tư: Xin phép trích dẫn một số ý tưởng đầu tư

Về nhóm ngành hưởng lợi bởi quyết định tăng lãi suất điều hành, BSC chỉ ra ba nhóm ngành gồm:

(1) Nhóm ngành có giá đã điều chỉnh đủ sâu. Nhóm này thường có P/E thấp và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng lãi suất bằng những nhóm cổ phiếu chưa điều chỉnh.

(2) Nhóm các doanh nghiệp vay nợ ít, nhờ đó sẽ tiết kiệm được chi phí lãi vay trong giai đoạn lãi suất cao.

(3) Nhóm ngành nhiều tiền mặt, từ đó sẽ hưởng lợi từ việc đem lượng tiền mặt dư thừa đi gửi tiết kiệm ngân hàng để hưởng mức lãi cao.

cp.jpg

Trên đây là một số thống kê Em có tổng hợp nhà đầu tư có thể tham khảo thêm trong thời gian tới. Đặc biệt cổ phiếu DPR em cũng có đánh giá chi tiết trong email trước (cập nhật ngày 14/09/2022) nhà đầu tư có thể tham khảo TẠI ĐÂY

Một số note ngắn về DPR

– Vốn điều lệ: 430 tỷ với lượng tiền mặt lớn gần 1,300 tỷ (gấp 3 lần vốn chủ)
– Giá trị sổ sách: 50,000đ/CP và gần như không vay nợ Ngân hàng
– Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt đều qua các năm: Trung bình quanh 15%-20% và tối đa 50%
– Các khoản “thặng dư” lớn: Theo BCTC 6T2022 Quỹ đầu tư phát triển+ LNST chưa phân phối tầm 1,460 tỷ (gấp 3.2 lần vốn chủ)
– Các khoản “để dành lớn”: Theo BCTC 6T202 Khoản mục Doanh thu chưa thực hiện dài hạn tầm 788 tỷ
– Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 đã trình tại ĐHCĐ

Trên đây là đánh giá cá nhân của em về thông tin tăng lãi suất của NHNN cũng như cập nhật các cơ hội đầu tư từ việc tăng lãi suất này. Nếu nhà đầu tư quan tâm kỹ hơn về mã này thì liên hệ Em theo số điện thoại 096.538.2927 (Ms. Phương) hoặc phản hồi email để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Lạm phát mới ở vòng 1, sắp tới còn vòng 2, vòng 3 tác động đến thực phẩm, tiêu dùng

Theo TS. Cấn Văn Lực, nền kinh tế có độ trễ, hiện nay giá cả đang tăng lên, xăng dầu cũng mới chỉ tác động vòng 1, còn vòng 2, vòng 3 sẽ là tác động vào lương thực thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng. Điều này đè nặng sức ép lạm phát những tháng cuối năm.

Tình hình các loại tài sản cũng không có quá nhiều khả quan trước biến động của thị trường :

– USD lao dốc xuống thấp nhất sau 3 tuần

– Giá bitcoin tuần qua biến động khá mạnh, có lúc xuống gần 20.000 USD, nhưng kết thúc tuần bật lên khoảng 24.000 USD, có lúc vượt 24.000 USD.

– Giá vàng bật tăng lên mức cao nhất trong vòng nhiều tuần do sức hấp dẫn của một nơi trú ẩn an toàn giữa lúc USD lao dốc.

Có thể thấy lạm phát không chỉ nằm trên những con số, những bảng thống kê mà nó đã tác động trực tiếp tới người tiêu dùng, các vật dụng thiết yếu và nó tác động đến mâm cơm của chính gia đình bạn.

❌ Đứng trước tình hình lạm phát gia tăng bạn đã làm gì để bảo vệ tài sản, túi tiền, miếng cơm của chính bạn và gia đình bạn?

Ngồi im để đồng tiền mồ hôi nước mặt của bạn trượt giá theo lạm phát, hay tìm một kênh trú ẩn an toàn cho tài sản của bạn?

? Dù bạn có đầu tư vào đâu thì có một câu nói bạn chắc chắn phải ghi nhớ ‘ĐẦU TƯ MÀ KHÔNG CÓ KIẾN THỨC THÌ KHÔNG KHÁC GÌ ĐÁNH BẠC’.

? Và đây chính là thời điểm để bạn hành động vì bản thân vì gia đình và vì chính công sức mà bạn đã bỏ ra.

Chương trình Never Work Again – chia sẻ những phương pháp đầu tư độc quyền từ Jay Abraham và T.Harv Eker.

MIỄN PHÍ VÉ MỜI THAM GIA 1 NGÀY CHUYÊN SÂU trị giá 2.098.000VNĐ.

Thời gian: 8h00 – 16h00 1 NGÀY CHUYÊN SÂU 7/8/2022 (CHỦ NHẬT)
Hình thức: LIVE ZOOM.

ĐĂNG KÝ NGAY
⏩ Chia sẻ đến bạn trong chương trình sẽ:

– Jay Abraham: Người đàn ông trị giá 21,7 tỷ đôla Mỹ, Thiên tài Marketing #1 Thế Giới, Người đứng sau chiến lược marketing của Tony Robbins, Daymond John hay Bulletproof…

– T.Harv Eker: – Tác giá cuốn sách huyền thoại Bí Mật Tư Duy Triệu Phú – T.Harv Eker, tác giả của những chương trình đã đào tạo nên nhiều doanh nhân khởi nghiệp thành công tại Việt Nam trong suốt 12 năm qua như Bí Mật Tư Duy Triệu Phú, Trường Kinh Doanh Du Kích …

– Những bài học đặc biệt áp dụng những phương pháp tự do tài chính của Cha giàu Robert Kiyosaki – trực tiếp hỏi đáp cùng Cố vấn Cha Giàu Robert – Andy Tanner.

Anh chị sẽ nhận được :

– Nhận định thị trường 6 tháng cuối năm 2022 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ như BĐS, vàng bạc,chứng khoán, tiền tệ…

– Dự báo thị trường Tài Chính – Bất động sản và Nhận định xu hướng dịch chuyển của thị trường BĐS trong 6 tháng tới.

– Những phân khúc, vị trí được đánh giá tiềm năng và ít rủi ro hiện tại dành cho nhà đầu tư cá nhân.

– Chiến lược quản trị vốn, tài sản hiện có và lựa chọn đầu tư để tích lũy tài sản của mình.

– Phần giao lưu hỏi đáp cùng các chuyên gia.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VỮNG TÂM LÚC THỊ TRƯỜNG KHÓ

Trong lúc thị trường khó khăn, kinh tế trì trệ và lạm phát như hòn đe lơ lửng trên đầu, có lẽ nhà đầu tư chúng ta không khỏi nản lòng khi thấy công việc của mình đình trệ, tài khoản mình sụt giảm. Lúc này cũng là lúc chúng ta băn khoăn với điều mình làm, mất tự tin vào khả năng của bản thân hay nghi ngờ phương pháp đầu tư. Nhưng trước bình minh luôn là lúc tối nhất, đây là lúc ta cần kiên nhẫn và tiếp tục hành trình, thay vì từ bỏ. 

 

Vốn dĩ thị trường chứng khoán là thị trường của con người, do đó, nó không phải thứ trắng đen rạch ròi, mà đan xen của các gam màu tham lam, sợ hãi, ngạo mạn, tự ti, hài lòng… Đầu tư chứng khoán không phải chỉ là đi tìm Chén Thánh – một phương pháp thần kỳ cho ta lợi nhuận, mà đầu tư còn là kiểm soát tâm lý, rèn luyện cảm xúc. 

 

Trong thời điểm rối ren như hiện tại, thay vì nói về cổ phiếu (vì thật ra hiện giờ, cổ phiếu nào cũng rẻ nhưng dòng tiền thì chưa thấy đâu), chúng ta hãy cùng nhau làm vững chắc tâm mình, bởi: “Tâm an vạn sự sẽ an.” Do đó, em xin gửi gắm 10 điều răn của William O’Neil  cây đại thụ trong giới đầu tư tăng trưởng, để mỗi lúc đối diện với khó khăn, bất kể là trong đầu tư hay cuộc sống, chúng ta có thể vững tin vào hành trình và lựa chọn của mình.

 

ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN: “ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT BẢN THÂN”

 

Đây là điều răn Đầu Tiên trong số các quy tắc có thể áp dụng trong cuộc sống nói chung và đầu tư chứng khoán nói riêng mà William O’Neil tâm niệm. Chúng ta phải giữ điềm đạm trước ảo tưởng và cái bẫy của vinh hoa phú quý, vì chúng thường khiến nhiều người “đánh mất chính mình”, khi có quá nhiều ảo tưởng hay tiền bạc, rốt cuộc ta sẽ đến chỗ lụi tạn. Điều này là tối quan trọng.

ĐIỀU RĂN THỨ HAI: “ĐỪNG BAO GIỜ HÀNH ĐỘNG TRONG TÂM THẾ SỢ HÃI”

 

Khả năng đứng dậy và phục hồi sau mỗi giai đoạn khó khăn bằng can đảm và bền chí chính là Điều Răn Thứ Hai của O’Neil. Nếu cảm thấy sợ hãi trên thị trường, vì gần đây mới chịu thua lỗ hay vì sai lầm gì đó khác, hoặc nếu đầu tư mà cứ lo lắng mình đang chịu độ rủi ro lớn, có nghĩa là chúng ta đang đặt bản thân mình vào vị thế đưa ra những quyết định không rõ ràng và thiếu chính xác. 

 

Khi đó, chúng ta nên:

+ Tìm cách điều chỉnh quy mô vị thế giao dịch để loại bỏ sợ hãi

+ Chấp nhận sự thật rằng nếu lúc nào cũng sợ hãi khi tham gia thị trường, thì tốt nhất đừng nên đầu tư.

 

Hành động từ tâm thế vững chãi cũng có nghĩa là không nợ nần để không bị lệ thuộc vào bất cứ khoản nợ nào trong hoạt động. Khi thị trường khó, chúng ta nên hạn chế margin, hạn chế tiêu dùng để sống qua mùa đông.

ĐIỀU RĂN THỨ BA: “CHÚNG TA HỌC TỪ KẺ THÙ NHIỀU HƠN TỪ BẰNG HỮU”

 

O’Neil đối mặt với những kẻ gièm pha và chỉ trích bằng cách biến sự tiêu cực của họ thành tích cực. Khi đối diện với những kẻ bới lông tìm vết và nói xấu sau lưng, O’Neil nhắc chúng ta: “Chúng ta học được từ kẻ thù nhiều hơn từ bằng hữu.” Theo O’Neil, đây là sự chuyển hóa từ điều tiêu cực thành tích cực, và những lời chỉ trích của các bên thứ ba được xem như bài học tiềm năng. Thực sự, quy tắc này chứa đựng phần nào thực tế, rằng kẻ thù luôn vạch lá tìm sâu ở điều chúng ta làm, tìm kiếm lỗi lầm nhằm hạ chúng ta xuống. Tuy nhiên, trong quá trình đấy, họ có thể giúp ta phát hiện những lĩnh vực mình còn yếu kém hoặc sai sót; một “khiếm khuyết” như O’Neil hay nói.

ĐIỀU RĂN THỨ TƯ: “KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG HỌC HỎI”

 

O’Neil tâm niệm: “Không bao giờ ngừng học hỏi và tiến bộ, cách duy nhất để làm điều này là thường xuyên rà soát lại sai lầm và sửa chữa chúng.” Đầu tư nói riêng và cuộc sống nói chung là một hành trình có đúng có sai, nhưng nếu chỉ mải miết leo lên nấc thang danh vọng, giả vờ nhắm mắt trước thất bại và đổ lỗi cho người khác, chúng ta sẽ như chiếc xe mắc kẹt trong vũng lầy. Thay vào đó, có sai thì sửa, và có sai thì học hỏi, đó là điều về lâu về dài sẽ đem lại thành công.

ĐIỀU RĂN THỨ NĂM: “ĐỪNG BAO GIỜ NÓI VỀ CỔ PHIẾU CỦA MÌNH”

 

Thường khi mua “trúng” cổ phiếu, chúng ta hay cảm thấy phấn khích và ba hoa mình thành công thế nào trên thị trường. Bằng cách tuân thủ chặt nguyên tắc không bao giờ bàn luận về cổ phiếu của mình, chúng ta loại bỏ mong muốn thỏa mãn cái tôi khi khoe khoang về thành công. Đồng thời, nó giúp chúng ta lý tính hơn khi xử lý cổ phiếu.

 

ĐIỀU RĂN THỨ SÁU: “ĐỪNG NGẤT NGÂY LÚC THỊ TRƯỜNG Ở ĐỈNH”

 

Tính ra Điều Răn Thứ Năm có thể giúp bạn thực hành Điều Răn Thứ Sáu: “Đừng ngất ngây lúc thị trường ở đỉnh”, vì đó thường là thời điểm để bán.

ĐIỀU RĂN THỨ BẢY: “DÙNG ĐỒ THỊ TUẦN VÀ NGÀY

 

Điều Răn Thứ Bảy là “Trước hết hãy dùng đồ thị tuần, sau đó đến đồ thị ngày. Không cần quan tâm đồ thị trong ngày.” Đồ thị tuần loại bỏ nhiều tín hiệu nhiễu vốn có trong các biến động ngắn hạn, đồng thời mang đến các manh mối ý nghĩa về hành động tích lũy của nhà đầu tư tổ chức.

 

ĐIỀU RĂN THỨ TÁM: “MUA CỔ PHIẾU LỚN”

 

Sử dụng đồ thị tuần làm phương pháp chính để nhận biết hành động tích lũy của nhà đầu tư tổ chức ở cổ phiếu cũng nhất quán với Nguyên Lý Cổ Phiếu Lớn. Chúng ta nên: “Tìm cổ phiếu lớn, sau đó tìm cách sở hữu một lượng lớn.”

 

ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN: “CẨN THẬN VỚI NGƯỜI MÀ BẠN ĐƯA LÊN GIƯỜNG”

 

Có lẽ đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất mà O’Neil từng dạy cho học trò. Điều này không hề dính dáng gì đến chuyện yêu đương, hàm ý ở đây là ta phải thận trọng với đối tác kinh doanh của mình. O’Neil cho rằng sự tin tưởng và lòng chính trực giữa hai con người là biến số quan trọng nhất trong cuộc sống và kinh doanh.

 

O’Neil từng nói, cuộc sống và thương trường sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều kẻ thù và những kẻ chỉ trích, vì thế hãy chọn bạn bè, bạn đời và cộng sự một cách cẩn trọng và sáng suốt!

 

ĐIỀU RĂN THỨ 10: “LUÔN DUY TRÌ SỰ TẬP TRUNG ĐẾN MỨC TỐI ĐA”

 

Các môn đệ của O’Neil rút ra điều răn này từ sự tận tụy và đam mê mãnh liệt của ông với thị trường

Duy trì “sự tập trung đến mức tối đa” không có nghĩa là trở thành kẻ cuồng công việc, trở thành kẻ nô lệ vô tri trong công việc của mình. Điều răn này muốn nói ta hãy tìm kiếm đam mê trong đời, để “công việc” ta làm không còn là công việc theo nghĩa đen nữa, mà là lúc ta được sống với đam mê. Không phải ai cũng may mắn được làm công việc mà mình yêu thích, nhưng đó là điều mà O’Neil luôn hướng đến trong cuộc sống. Và duy trì sự tập trung tối đa là một cách nói con người luôn phải tìm kiếm và theo đuổi tham mê trong đời, dù bằng cách này hay cách khác. Chính điều này khiến cuộc đời trở nên đáng sống, và bằng cách theo đuổi đam mê không ngừng nghỉ, chúng ta đạt đến trạng thái tập trung cao độ, từ đó lại càng chạm đến nhiều thành công hơn. Như cách O’Neil thường nói: “Đừng cưỡi ngựa xem hoa mà hãy dốc hết sức mình!” 

 

KẾT LUẬN

Đầu tư cũng như dòng sông, có lúc chảy siết, có lúc thanh bình, nhưng không phải khi thấy nước siết mà chúng ta từ bỏ, bởi qua gian truân, ta mới đi đến được thượng nguồn mát lành. Thị trường chứng khoán giai đoạn này là lúc bất định trước những thông báo của Fed, lạm phát, chiến tranh của Nga – Ukraine. Đây là lúc chúng ta cần bình tĩnh và nhìn xa hơn để thấy cơ hội, thay vì để bị cuốn vào cảm xúc. Hy vọng những lời chia sẻ trên sẽ là liều thuốc tinh thần, giúp Quý Nhà đầu tư vững ý chí trong giai đoạn hỗn loạn của cả kinh tế và chứng khoán.

VHC ĐÓN ĐẦU CON SÓNG THỦY SẢN

Thời điểm cách đây vừa tròn 1 năm, Em đã có bài nhận định chi tiết về Đại diện ngành Thủy sản Việt Nam với nhiều dư địa và triển vọng, đặc biệt trong bối cảnh Thị trường Chứng khoán gần như chạm đáy với số đông Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề trong hoạt động sản xuất kinh doanh bởi Đại dịch. Quý NĐT có thể xem lại chi tiết VHC – Ông Vua Cá Tra Việt Nam.

Trùng hợp thay, VHC tiếp tục được Em cân nhắc là cơ hội giải ngân tiếp theo ở hiện tại cho Danh mục đầu tư của Anh/Chị với diễn biến Ngành Thủy sản rất tích cực đi kèm nhiều cơ hội tăng trưởng mới. Cụ thể, Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng khả quan với mức +13% so với cùng kỳ trong 4 tháng đầu năm với giá trị xuất khẩu thủy sản tăng lần lượt 17% – 30% so với cùng kỳ. 
image.pngĐồng thời, từ giờ đến cuối năm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ 2 cơ hội chính:

(1) Giành thị phần trực tiếp từ các đối thủ cạnh tranh có sản lượng sản xuất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, đặc biệt là Ấn Độ giúp tăng trưởng mạnh về giá trị xuất khẩu, đặc biệt tại các nước như Mỹ và Trung Quốc.
(2) Tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ từ mảng bán lẻ và bán hàng trực tuyến – phản ứng phù hợp và chuyển dịch nhanh nhẹn về kênh bán hàng trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh, đồng thời đánh giá cao nhu cầu từ kênh nhà hàng kỳ vọng sẽ sớm phục hồi.

Với những diễn biến tích cực từ nội tại Ngành hàng Thủy sản và triển vọng rất lớn từ xuất khẩu Cá Tra – sản phẩm thủy sản đặc trưng của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu Thế Giới, VHC xứng đáng là Doanh nghiệp được đánh giá cao nhất về cơ hội tăng trưởng với vị thế đầu ngành về nguồn lực kinh doanh và hoạt động sản xuất được đa dạng hóa mạnh mẽ để thích ứng tốt nhất với nhu cầu Thị Trường. 

KHUYẾN NGHỊ MUA: VHC – CTCP VĨNH HOÀN (HSX) Target: 59.000 đồng/cp (Upsize: +40%) 

• Cập nhật Kết quả Kinh doanh Quý 1/2021.

KQKD Quý 1 ghi nhận Doanh thu và LNST lần lượt đạt 1,788 tỷ đồng (+ 9.3% yoy) và 131 tỷ dồng (-13.5% yoy), tương đương hoàn thành 20.7% và 18.7% kế hoạch kinh doanh năm 2021. Nguyên nhân của hoạt động kinh doanh chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục dù Doanh thu có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu vì:
(1) VHC sử dụng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thay vì Mỹ với giá bán tại thị trường Trung Quốc thấp hơn ~20%. Động thái này trái với diễn biến của ngành khi thị trường Mỹ phục hồi khá tốt trong khi Trung Quốc chưa thấy tốc độ hồi phục mạnh mẽ trong Quý 1. Nguyên nhân đến từ việc cước vận chuyển cho các tuyến đi Mỹ, EU tăng cao đột ngột khiến VHC phải điều chỉnh lại việc xuất khẩu hàng hóa giữa các thị trường.
(2) Chi phí đến từ cước vận chuyển tăng mạnh khiến chi phí vận chuyển, lưu kho của VHC trong quý 1 tăng mạnh 181% so với cùng kỳ năm 2020, ảnh hưởng trực tiếp đến Lợi nhuận của Doanh nghiệp.
image.png
Điểm cũng cần chú ý là Doanh thu Collagen và Gelatin của VHC trong Quý 1 đạt 156 tỷ, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ – đây là mức tăng trưởng khá thấp so với quá khứ, đặc biệt khi công ty đã đưa dây chuyền Collagen và Gelatin mới (giúp tăng 75% công suất lên 3,500 tấn thành phẩm/năm) đưa vào hoạt động từ năm 2021, việc suy giảm tốc độ tăng trưởng này phần lớn đến từ Doanh thu Gelatin khi người dùng thay thế sang Gelatin từ các loại động vật khác. 

• Triển vọng Tăng trưởng được đánh giá Phục hồi tích cực trên mức nền thấp

Xuất khẩu cá tra được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ 6 tháng cuối năm nhờ nhu cầu tăng trưởng trởi lại. Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia trên thế giới đều đang tăng cường triển khai việc tiêm vắc xin Covid – 19 cho người dân, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam, điều này giúp dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng tránh Covid và mở cửa nền Kinh tế trở lại, hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu và nhu cầu sử dụng sản phẩm nhập khẩu tại các nước này.
image.png 
Đối với thị trường Trung Quốc, Từ tháng 10 năm ngoái việc nước này thắt chặt thủ tục hải quan đối với thủy sản nhập khẩu đã có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Với 6 tháng cuối năm khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ kỳ vọng giúp quy trình xuất khẩu trở lại bình thường. Cụ thể, tình hình xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tính đến ngày 11/05/2021 với kim ngạch xuất khẩu cá tra phục hồi tích cực khi tăng 30% so với cùng kỳ bên cạnh giá bán cũng tăng trưởng trở lại.
image.png

Đối với thị trường Mỹ, đánh giá cao trong nửa cuối năm việc xuất khẩu vào Thị trường này sẽ phục hồi nhờ mức nền thấp trong năm 2020 và thị phần đến từ Ấn Độ – một trong các quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn vào Mỹ – bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19 khiến chuỗi sản xuất nuôi trồng thủy sản bị đứt gãy. Cụ thể giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ tính đến ngày 11/05/2021, giá trị xuất khẩu cá tra tăng trưởng 47% so với cùng kỳ do kim ngạch cùng kỳ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid – 19 với mức giá bán chỉ giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Nguồn cung cá tra khó có thể mở rộng trong ngắn hạn, giúp các doanh nghiệp có khả năng tăng giá bán khi nhu cầu tăng trưởng trở lại, nguồn cung cá tra khó có thể mở rộng ngay lập tức dù nhu cầu hồi phục lại sau hai năm giá cá tra nguyên liệu ở mức thấp, thậm chí người nuôi còn bị lỗ, khiến cho người dân không còn mặn mà với cá tra. Việc nguồn cung còn hạn chế và khó có thể mở rộng tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp có nguồn nhiên liệu ổn định như VHC chủ động được trong giá bán đầu ra, hỗ trợ cho biên Lợi nhuận của Công ty được cải thiện.
image.png
Chiến lược phát triển được đánh giá phù hợp với việc tăng tỷ trọng các hoạt động có nguồn doanh thu ổn định. Cá tra là sản phẩm thủy sản chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố cung – cầu cũng như chính sách tại các nước xuất khẩu, do đó xuất khẩu cá tra thường theo chu kỳ và triển vọng thay đổi nhanh khiến cho hoạt động kinh doanh của VHC cũng phải chịu mức biến động cao. Vì vậy để đảm bảo mức nền tối thiểu cho hoạt động kinh doanh, trong các năm gần đây Công ty đã liên tục đầu tư phát triển các sản phẩm sâu liên quan đến cá tra nhưng ổn định hơn nổi bật nhất là Collagen và Gelatin đồng thời, công ty cũng liên tiếp công bổ vốn đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản với truyền thống với mức tăng trưởng ổn định (Sa Giang với bánh phồng tôm, Thành Ngọc với rau quả và Avant với sản phẩm protein từ cá).
image.png
Đây rõ ràng là sự thay đổi lớn trong chiến lược phát triển khi công ty đặt tham vọng xây dựng một hệ sinh thái nền kinh tế tuần hoàn với sản phẩm không chỉ dừng lại ở cá tra mà cả sang các sản phẩm khác, cũng phải nhìn nhận rằng đây là một chiến lược rất dài hơi và khó có thể thấy thành quả trong ngắn hạn khi công ty phải cùng lúc đầu tư xây dựng và nghiên cứu nhiều hạng mục mới. Tuy nhiên cũng có thể xem đây là một cánh cửa mới có thể mang lại bước đột phát và rất đáng kỳ vọng trong tương lai nếu Công ty phát triển tốt hệ sinh thái mới trên nền hoạt động kinh doanh cốt lõi.

f05003523b84c9da9095.jpg TỔNG KẾT: VHC từ lâu đã là nhà xuất khẩu cá tra chiếm ưu thế trên thị trường với 45% thị phần tại Mỹ và triển vọng tăng trưởng tại Thị trường này sẽ tiếp tục phục hồi khi các nước mở rộng nhập khẩu trở lại sau đại dịch. Bên cạnh việc phát huy mọi năng lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh chính, VHC cũng đang định hình trở thành một công ty F&B để có thể tạo ra dòng tiền bền vững hơn, làm tiền đề thúc đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả Kinh doanh của mình.

IDC ông vua bất động sản công nghiệp

Ở giai đoạn hiện tại, nhóm cổ phiếu Ngân hàng vẫn là nhóm hút dòng tiền mạnh dựa vào “câu chuyện nâng vốn”.

Một nhóm cổ phiếu khá “nóng” ở giai đoạn đầu năm nhưng ở hiện tại dòng tiền vẫn đang đi ngang và có sự điều chỉnh thiết lập mặt bằng giá mới. Giai đoạn hiện tại, nhóm cổ phiếu này đã và đang xuất hiện sự trở lại của “dòng tiền” và có rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng trong thời gian tới


Vì vậy ngày Em xin giới thiệu đến Quý Nhà Đầu Tư cơ hội cổ phiếu tiếp theo.

KHUYẾN NGHỊ MUA: IDC – TỔNG CÔNG TY IDICO (HNX) 
Target: 48.000 đồng/cp (Upsize: +20%)


Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu: 48.000 đồng/cp (Upsize: +20%)

GMD ĐỦ NỘI LỰC ĐƯƠNG ĐẦU

Sau chuỗi series Cổ Phiếu BĐS và BĐS KCN đang chờ ngày hái quả ngọt, Em đánh giá cao cơ hội đầu tư tiếp theo với Ngành Cảng Biển, khi năm 2020 qua đi nền Kinh tế chịu không ít những thương tổn bởi Covid là điều mà chúng ta phải nhìn nhận. Và liệu với năm 2021, tình hình dịch bệnh tưởng chừng như lắng dịu lại tiếp tục gây nên những con sóng mới và ngày càng dữ dội hơn, nền Kinh tế Sản xuất có đủ sức để vượt qua hay không, đây là câu hỏi không ai dám khẳng định vào lúc này.

Tuy nhiên, Em tin chắc rằng ngành cảng biển được sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ vào hoạt động Xuất Nhập Khẩu liên tục tăng trưởng dương mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng thế giới, động lực chính đến từ sự phục hồi của hoạt động sản xuất công nghiệp và chính sách của Chính phủ Việt Nam trong ngắn và dài hạn như hiện tại.

KHUYẾN NGHỊ: MUA GMD – CTCP GEMADEPT (HSX)
Target: 45.000 đồng/cp (Upsize: +20%)

• Kết quả Kinh Doanh của năm 2020, năm để lại tất cả những gì tồi tệ nhất.

Lợi nhuận thuần năm 2020 của Công ty ghi nhận 366 tỷ (-29.3% yoy) trong khi Doanh thu thuần chỉ giảm nhẹ 1.5% xuống 2,604 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sụt giảm chủ yếu đến từ lợi nhuận các Công ty liên kết và liên doanh giảm mạnh 32.1%, trong đó:
(1) CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCS) có lợi nhuận thuần giảm 4.9% yoy, ngoài ra GMD đã giảm tỷ lệ sở hữu tại SCS xuống còn 34.53% vào cuối Q4/2020, đóng góp của SCS vào GMD cũng giảm xuống 6.4% trong Q4/2021.
(2) Các Công ty liên kết & liên doanh khác của GMD bị ảnh hưởng đáng kể bởi Covid với đánh giá lợi nhuận từ các Công ty này (không bao gồm SCS và Gemalink) trong Quý 4 giảm mạnh 70% so với cùng kỳ.
(3) Gemalink tiếp tục ghi nhận lỗ khi chạy thử nghiệm từ Tháng 12/2020 khiến chi phí tăng lên so với cùng kỳ năm 2020.  

• Quý 1/2021, Hoạt động Kinh doanh vượt xa kỳ vọng.

KQKD Quý 1 ghi nhận Doanh thu đạt 687 mức tỷ đồng (+14,4% yoy), được thúc đẩy chủ yếu bởi doanh thu lĩnh vực khai thác cảng biển, đóng góp 84.7% tổng Doanh thu. Cùng với sự hồi phục đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, hệ thống cảng của GMD ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 32% đối với hàng container trong Quý 1. Cụ thể cảng Nam Đình Vũ đã nhận thêm tuyến vận tải mới hàng tuần từ cuối Q4/2020 làm tiền đề thúc đẩy Doanh thu Q1/2021, ngoài ra các cảng khác của GMD cũng ghi nhận sản lượng hàng hóa qua cảng phục hồi mạnh mẽ so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó LNST đạt 172 tỷ đồng (+ 40,2% yoy), khối cảng Miền Bắc – cụ thể cụm cảng Hải Phòng cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hoạt động nhờ sản lượng hàng hóa thông qua các cảng container và sản lượng xếp dỡ đều tăng giúp Lợi nhuận tăng trưởng 60% so với Q1/2020 (trong khi Doanh thu tăng trưởng 15%), đặc biệt tại các cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ. 

image.png

• Điểm nhấn đầu tư

Sở hữu vị thế lớn để hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành.
Kết thúc Tháng 4/2021, sản lượng hàng container thông qua cảng biển tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 21,5% yoy dù hiện tượng thiếu container và giá cước vận tải biển ở mức cao vẫn gây áp lực không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu. Với việc hiện tượng thiếu container dự báo sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm khi các hoạt động kinh tế tại Mỹ, EU được khôi phục và độ lệch cán cân thương mại giữa 2 bờ Thái Bình Dương thu hẹp, kỳ vọng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển sẽ có mức tăng trưởng đột phá trong năm 2021. Với vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu ngành với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics trải dài cả nước, GMD đủ cơ sở & năng lực để tận dụng tốt nhất có thể sự bùng nổ của ngành trong năm 2021.

Cảng Gemalink dự kiến đạt sản lượng hòa vốn ngay trong năm 2021. Ngay từ đầu năm, cảng nước sâu Gemalink tại khu vực Cải Mép – Thị Vải đã chính thức vận hành thương mại và là một động lực quan trọng giúp sản lượng container thông qua khối cảng Miền Nam của GMD ghi nhận mức tăng trưởng 45% yoy. Gemalink được kỳ vọng đạt sản lượng 736.247 TEU trong năm 2021 và giúp cảng về cơ bản đạt được trạng thái hòa vốn nhờ các yếu tố: 

(1) Động lực tăng trưởng tại khu vực Cái Mép – Thị Vải và xu hướng dịch chuyển từ các cảng nội thành Tp.HCM: Cái Mép như một trung tâm trung chuyển của khu vực, Gemalink sở hữu nhiều lợi thế để thu hút nguồn hàng của các hãng tàu thuộc liên minh Ocean từ khu vực Singapore.
(2) Phần lớn các cảng trong khu vực đã hoạt động gần hết công suất khai thác và không còn dư địa mở rộng, cụ thể Cảng SSIT dự báo hoạt động đầy công suất thiết kế trong khi cảng Cái Mép Hạ sẽ mất thêm vài năm để hoàn thiện.
(3) Gemalink có lợi thế về nguồn hàng từ hãng tàu CMA-CGM (cổ đông sở hữu 12.25% tại Gemalink) đảm bảo lưu lượng luân chuyển ổn định, làm tiền đề thúc đẩy hoạt động Cảng.

image.png

Ngoài ra GMD cũng đang lên kế hoạch thúc đẩy giai đoạn hai của Gemalink trong năm nay, dự kiến tăng thêm 900 nghìn TEU công suất thông qua việc xây dựng và đầu tư thêm trang thiết bị. Thời gian xây dựng sẽ kéo dài khoảng 1,5 năm cho giai đoạn 2 và đi vào hoạt động vào năm 2023, nguồn vốn cho giai đoạn này (khoảng 220 triệu USD) sẽ đến từ nợ vay kết hợp phát hành riêng lẻ cho (các) hãng tàu quốc tế khi các hãng này cũng đang quan tâm đến việc sở hữu Gemalink với các hãng vận tải container quốc tế trong kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại GML từ 65% xuống 51%.
Kế hoạch GML Giai đoạn 2
image.png
Cảng Nam Đình Vũ sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng sắp tới, với vị thế nằm sát cửa biển và độ sâu luồng nước lớn, cảng Nam Đình Vũ của GMD sở hữu lợi thế cạnh tranh không nhỏ so với các cảng sông khu vực Hải Phòng, điểm trừ duy nhất là Nam Đình Vũ đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ cảng HICT (Lạch Huyện) khi Cảng này có lợi thế thu hút nhóm hàng sử dụng cỡ tàu nhỏ trong khi nhu cầu khai thác của tàu siêu trọng tải (>100.000 DWT) hiện tương đối thấp tại khu vực Thành phố Cảng.

Từ tháng 04/2021, đã có dự thảo điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện và với Dự thảo mới sẽ có sự sụt giảm mạnh về số lượng và tổng công suất thiết kế các bến cảng trong khu vực. Do đó các cảng sông có vị trí sát cửa biển trong đó có Nam Đình Vũ sẽ được hưởng lợi đầu tiên khi cảng HICT và các bến cảng tiếp theo tại Lạch Huyện không còn nhiều áp lực trong việc đẩy mạnh cạnh tranh với các cảng sông, và có thể tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu – tàu container siêu trọng tải – thế mạnh lớn nhất mà Nam Đình Vũ đang có.

Dự phóng sản lượng tại các cảng Hải Phòng của GMD (nghìn TEU)

f05003523b84c9da9095.jpg TỔNG KẾT: Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng – GMD hiện tại đã hội tụ đầy đủ những yếu tố thúc đẩy cho một chu kỳ hoạt động triển vọng tích cực hơn được dẫn dắt bởi cảng Gemalink, đồng thời hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta cũng đang hồi phục rất mạnh mẽ, là một trong số ít các Công ty cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam sở hữu mạng lưới logistic tích hợp hoàn chỉnh rộng khắp cả nước GMD đương nhiên là cái tên sẽ được hưởng lợi không nhỏ và sẵn sàng hội nhập sâu rộng vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.Sau chuỗi series Cổ Phiếu BĐS và BĐS KCN đang chờ ngày hái quả ngọt, Em đánh giá cao cơ hội đầu tư tiếp theo với Ngành Cảng Biển, khi năm 2020 qua đi nền Kinh tế chịu không ít những thương tổn bởi Covid là điều mà chúng ta phải nhìn nhận. Và liệu với năm 2021, tình hình dịch bệnh tưởng chừng như lắng dịu lại tiếp tục gây nên những con sóng mới và ngày càng dữ dội hơn, nền Kinh tế Sản xuất có đủ sức để vượt qua hay không, đây là câu hỏi không ai dám khẳng định vào lúc này.


Tuy nhiên, Em tin chắc rằng ngành cảng biển được sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ vào hoạt động Xuất Nhập Khẩu liên tục tăng trưởng dương mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng thế giới, động lực chính đến từ sự phục hồi của hoạt động sản xuất công nghiệp và chính sách của Chính phủ Việt Nam trong ngắn và dài hạn như hiện tại.

KHUYẾN NGHỊ: MUA GMD – CTCP GEMADEPT (HSX)
Target: 45.000 đồng/cp (Upsize: +20%)

• Kết quả Kinh Doanh của năm 2020, năm để lại tất cả những gì tồi tệ nhất.

Lợi nhuận thuần năm 2020 của Công ty ghi nhận 366 tỷ (-29.3% yoy) trong khi Doanh thu thuần chỉ giảm nhẹ 1.5% xuống 2,604 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sụt giảm chủ yếu đến từ lợi nhuận các Công ty liên kết và liên doanh giảm mạnh 32.1%, trong đó:
(1) CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCS) có lợi nhuận thuần giảm 4.9% yoy, ngoài ra GMD đã giảm tỷ lệ sở hữu tại SCS xuống còn 34.53% vào cuối Q4/2020, đóng góp của SCS vào GMD cũng giảm xuống 6.4% trong Q4/2021.
(2) Các Công ty liên kết & liên doanh khác của GMD bị ảnh hưởng đáng kể bởi Covid với đánh giá lợi nhuận từ các Công ty này (không bao gồm SCS và Gemalink) trong Quý 4 giảm mạnh 70% so với cùng kỳ.
(3) Gemalink tiếp tục ghi nhận lỗ khi chạy thử nghiệm từ Tháng 12/2020 khiến chi phí tăng lên so với cùng kỳ năm 2020.  

• Quý 1/2021, Hoạt động Kinh doanh vượt xa kỳ vọng.

KQKD Quý 1 ghi nhận Doanh thu đạt 687 mức tỷ đồng (+14,4% yoy), được thúc đẩy chủ yếu bởi doanh thu lĩnh vực khai thác cảng biển, đóng góp 84.7% tổng Doanh thu. Cùng với sự hồi phục đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, hệ thống cảng của GMD ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 32% đối với hàng container trong Quý 1. Cụ thể cảng Nam Đình Vũ đã nhận thêm tuyến vận tải mới hàng tuần từ cuối Q4/2020 làm tiền đề thúc đẩy Doanh thu Q1/2021, ngoài ra các cảng khác của GMD cũng ghi nhận sản lượng hàng hóa qua cảng phục hồi mạnh mẽ so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó LNST đạt 172 tỷ đồng (+ 40,2% yoy), khối cảng Miền Bắc – cụ thể cụm cảng Hải Phòng cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hoạt động nhờ sản lượng hàng hóa thông qua các cảng container và sản lượng xếp dỡ đều tăng giúp Lợi nhuận tăng trưởng 60% so với Q1/2020 (trong khi Doanh thu tăng trưởng 15%), đặc biệt tại các cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ. 

• Điểm nhấn đầu tư

Sở hữu vị thế lớn để hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành.
Kết thúc Tháng 4/2021, sản lượng hàng container thông qua cảng biển tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 21,5% yoy dù hiện tượng thiếu container và giá cước vận tải biển ở mức cao vẫn gây áp lực không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu. Với việc hiện tượng thiếu container dự báo sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm khi các hoạt động kinh tế tại Mỹ, EU được khôi phục và độ lệch cán cân thương mại giữa 2 bờ Thái Bình Dương thu hẹp, kỳ vọng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển sẽ có mức tăng trưởng đột phá trong năm 2021. Với vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu ngành với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics trải dài cả nước, GMD đủ cơ sở & năng lực để tận dụng tốt nhất có thể sự bùng nổ của ngành trong năm 2021.

Cảng Gemalink dự kiến đạt sản lượng hòa vốn ngay trong năm 2021. Ngay từ đầu năm, cảng nước sâu Gemalink tại khu vực Cải Mép – Thị Vải đã chính thức vận hành thương mại và là một động lực quan trọng giúp sản lượng container thông qua khối cảng Miền Nam của GMD ghi nhận mức tăng trưởng 45% yoy. Gemalink được kỳ vọng đạt sản lượng 736.247 TEU trong năm 2021 và giúp cảng về cơ bản đạt được trạng thái hòa vốn nhờ các yếu tố: 

(1) Động lực tăng trưởng tại khu vực Cái Mép – Thị Vải và xu hướng dịch chuyển từ các cảng nội thành Tp.HCM: Cái Mép như một trung tâm trung chuyển của khu vực, Gemalink sở hữu nhiều lợi thế để thu hút nguồn hàng của các hãng tàu thuộc liên minh Ocean từ khu vực Singapore.
(2) Phần lớn các cảng trong khu vực đã hoạt động gần hết công suất khai thác và không còn dư địa mở rộng, cụ thể Cảng SSIT dự báo hoạt động đầy công suất thiết kế trong khi cảng Cái Mép Hạ sẽ mất thêm vài năm để hoàn thiện.
(3) Gemalink có lợi thế về nguồn hàng từ hãng tàu CMA-CGM (cổ đông sở hữu 12.25% tại Gemalink) đảm bảo lưu lượng luân chuyển ổn định, làm tiền đề thúc đẩy hoạt động Cảng.


Ngoài ra GMD cũng đang lên kế hoạch thúc đẩy giai đoạn hai của Gemalink trong năm nay, dự kiến tăng thêm 900 nghìn TEU công suất thông qua việc xây dựng và đầu tư thêm trang thiết bị. Thời gian xây dựng sẽ kéo dài khoảng 1,5 năm cho giai đoạn 2 và đi vào hoạt động vào năm 2023, nguồn vốn cho giai đoạn này (khoảng 220 triệu USD) sẽ đến từ nợ vay kết hợp phát hành riêng lẻ cho (các) hãng tàu quốc tế khi các hãng này cũng đang quan tâm đến việc sở hữu Gemalink với các hãng vận tải container quốc tế trong kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại GML từ 65% xuống 51%.
Kế hoạch GML Giai đoạn 2